สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 91 25 15 131 136 11 3 0 150
2 เชียงคำวิทยาคม 65 31 12 108 112 10 3 0 125
3 ราชประชานุเคราะห์ 24 18 14 14 46 52 23 10 1 85
4 ปงรัชดาภิเษก 18 14 13 45 51 23 9 2 83
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 17 26 23 66 68 33 7 1 108
6 จุนวิทยาคม 16 23 11 50 64 18 6 2 88
7 ปงพัฒนาวิทยาคม 15 20 11 46 50 18 7 0 75
8 ดงเจนวิทยาคม 14 16 8 38 56 15 12 1 83
9 ดอกคำใต้วิทยาคม 14 15 24 53 68 25 9 2 102
10 ภูซางวิทยาคม 11 11 12 34 44 19 6 0 69
11 ฝายกวางวิทยาคม 10 11 12 33 41 24 12 3 77
12 งำเมืองวิทยาคม 10 8 6 24 32 13 14 3 59
13 แม่ใจวิทยาคม 8 18 14 40 46 21 9 2 76
14 เชียงม่วนวิทยาคม 8 8 10 26 33 14 11 1 58
15 ฟากกว๊านวิทยาคม 7 11 7 25 34 16 13 1 63
16 พญาลอวิทยาคม 7 5 8 20 28 14 13 1 55
17 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 6 8 7 21 23 8 6 0 37
18 ขุนควรวิทยาคม 4 8 7 19 24 10 13 1 47
19 พะเยาประสาธน์วิทย์ 3 15 8 26 29 16 5 2 50
20 ถ้ำปินวิทยาคม 2 13 12 27 44 20 19 1 83
21 ปิยมิตรวิทยา 2 0 3 5 4 4 9 2 17
22 วัดหย่วนวิทยา 0 1 2 3 6 1 6 2 13
23 พินิตประสาธน์ 0 1 2 3 5 1 7 2 13
24 ตามฝันแม่ใจ 0 1 0 1 8 6 6 1 20
25 ประชาบำรุง 0 0 2 2 5 9 10 0 24
รวม 346 303 243 892 1,063 372 225 31 1,660