สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พะเยาพิทยาคม 91 25 15 131 136 11 3 0 150
2 เชียงคำวิทยาคม 65 31 12 108 112 10 3 0 125
3 ปงรัชดาภิเษก 20 14 13 47 54 23 9 2 86
4 ราชประชานุเคราะห์ 24 18 14 14 46 52 23 10 1 85
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 17 26 23 66 68 33 7 1 108
6 ปงพัฒนาวิทยาคม 17 21 11 49 53 18 7 0 78
7 จุนวิทยาคม 16 23 11 50 64 18 6 2 88
8 ดงเจนวิทยาคม 15 17 8 40 58 15 12 1 85
9 ดอกคำใต้วิทยาคม 15 16 24 55 70 26 9 2 105
10 ฟากกว๊านวิทยาคม 12 12 8 32 41 16 13 1 70
11 ภูซางวิทยาคม 11 11 12 34 44 19 6 0 69
12 ฝายกวางวิทยาคม 11 11 12 34 42 24 12 3 78
13 งำเมืองวิทยาคม 10 8 6 24 32 13 14 3 59
14 แม่ใจวิทยาคม 9 20 16 45 51 22 9 2 82
15 เชียงม่วนวิทยาคม 9 8 11 28 34 15 11 1 60
16 พญาลอวิทยาคม 8 7 10 25 33 14 13 1 60
17 ขุนควรวิทยาคม 7 11 7 25 30 10 13 1 53
18 ถ้ำปินวิทยาคม 6 15 13 34 50 21 19 1 90
19 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 6 8 7 21 23 8 6 0 37
20 พะเยาประสาธน์วิทย์ 3 15 8 26 29 16 5 2 50
21 ปิยมิตรวิทยา 2 0 3 5 4 4 9 2 17
22 วัดหย่วนวิทยา 0 1 2 3 6 1 6 2 13
23 พินิตประสาธน์ 0 1 2 3 5 1 7 2 13
24 ตามฝันแม่ใจ 0 1 0 1 8 6 6 1 20
25 ประชาบำรุง 0 0 2 2 5 9 10 0 24
รวม 368 316 250 934 1,104 376 225 31 1,705