สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  พะเยาพิทยาคม ได้  136  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 150 เหรียญ 
อันดับที่ 2  เชียงคำวิทยาคม ได้  112  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 125 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ดอกคำใต้วิทยาคม ได้  70  เหรียญทอง  26  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 105 เหรียญ 
อันดับที่ 4  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา ได้  68  เหรียญทอง  33  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 108 เหรียญ 
อันดับที่ 5  จุนวิทยาคม ได้  64  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 88 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ดงเจนวิทยาคม ได้  58  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ปงรัชดาภิเษก ได้  54  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 86 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ปงพัฒนาวิทยาคม ได้  53  เหรียญทอง  18  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ราชประชานุเคราะห์ 24 ได้  52  เหรียญทอง  23  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 85 เหรียญ 
อันดับที่ 10  แม่ใจวิทยาคม ได้  51  เหรียญทอง  22  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ถ้ำปินวิทยาคม ได้  50  เหรียญทอง  21  เหรียญเงิน   19  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 90 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ภูซางวิทยาคม ได้  44  เหรียญทอง  19  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 69 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ฝายกวางวิทยาคม ได้  42  เหรียญทอง  24  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 78 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ฟากกว๊านวิทยาคม ได้  41  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 70 เหรียญ 
อันดับที่ 15  เชียงม่วนวิทยาคม ได้  34  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 16  พญาลอวิทยาคม ได้  33  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 60 เหรียญ 
อันดับที่ 17  งำเมืองวิทยาคม ได้  32  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   14  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ขุนควรวิทยาคม ได้  30  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   13  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 53 เหรียญ 
อันดับที่ 19  พะเยาประสาธน์วิทย์ ได้  29  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้  23  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ตามฝันแม่ใจ ได้  8  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 22  วัดหย่วนวิทยา ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ประชาบำรุง ได้  5  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 24  พินิตประสาธน์ ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 25  ปิยมิตรวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 17 เหรียญ