สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พะเยาพิทยาคม 91 25 15 131
2 เชียงคำวิทยาคม 65 31 12 108
3 ปงรัชดาภิเษก 20 14 13 47
4 ราชประชานุเคราะห์ 24 18 14 14 46
5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์พะเยา 17 26 23 66
6 ปงพัฒนาวิทยาคม 17 21 11 49
7 จุนวิทยาคม 16 23 11 50
8 ดงเจนวิทยาคม 15 17 8 40
9 ดอกคำใต้วิทยาคม 15 16 24 55
10 ฟากกว๊านวิทยาคม 12 12 8 32
11 ภูซางวิทยาคม 11 11 12 34
12 ฝายกวางวิทยาคม 11 11 12 34
13 งำเมืองวิทยาคม 10 8 6 24
14 แม่ใจวิทยาคม 9 20 16 45
15 เชียงม่วนวิทยาคม 9 8 11 28
16 พญาลอวิทยาคม 8 7 10 25
17 ขุนควรวิทยาคม 7 11 7 25
18 ถ้ำปินวิทยาคม 6 15 13 34
19 สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 6 8 7 21
20 พะเยาประสาธน์วิทย์ 3 15 8 26
21 ปิยมิตรวิทยา 2 0 3 5
22 วัดหย่วนวิทยา 0 1 2 3
23 พินิตประสาธน์ 0 1 2 3
24 ตามฝันแม่ใจ 0 1 0 1
25 ประชาบำรุง 0 0 2 2
รวม 368 316 250 934

ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : surin@ppk.ac.th
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]