แจ้งข่าวจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทการบินบรรทุกสัมภาระ (สร้าง)
  • วันที่ 6 ก.ย 2561 สถานที่แข่งขัน อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 5
  • วันที่ 7 ก.ย. 2561 สถานที่แข่งขัน สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
วันเสาร์ ที่ 01 กันยายน 2561 เวลา 13:44 น.