ประกาศ เปลี่ยนแปลงการแข่งขันหุ่นยนต์
วันที่ 10 ก.ย. 2561 แข่งขันหุ่นยนต์ระดับ ม.1 - ม.3
วันที่ 11 ก.ย. 2561 แข่งขนหุ่นยนต์ระดับ ม.4 - ม.6
สถานที่แข่งขัน หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม เวลา 08.00-16.30 น.
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์ ได้ที่นี่
วันเสาร์ ที่ 01 กันยายน 2561 เวลา 13:45 น.