ประกาศกลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น 
ให้นำส่งผลงาน ณ วันที่จัดการแข่งขันที่จุดลงทะเบียน ได้แก่
1. บทภาพยนตร์ จำนวน 5 ชุด
2. กล่อง DVD พร้อมแผ่น บรรจุไฟล์ภาพยนตร์สั้น จำนวน 1 ชุด
หมายเหตุ 
- ประเภทไฟล์  H264,H265,mp4,MOV,MKV,M4V หรือ AVI
- ควรเตรียมโน๊ตบุคสำรอง กรณีไฟล์ภาพยนตร์ที่เตรียมมาไม่สามารถเปิดได้
วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 10:21 น.