ประกาศโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
เส้นทางการเดินรถภายในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
  • ทางเข้า ใช้ประตู 3 (ฝั่งถนนซุปเปอร์ไฮเวย์)
  • ทางออก ใช้ประตู 1 (ข้างอาคาร 1) และ ประตู 6 (หลังอาคาร 5)
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 02:16 น.