ประกาศ จากทักษะการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
การแข่งขันทักษะ 2 D แอนนิเมชั่น
1. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม ปากกา ดินสอ ยางลบ หรืออุปกรณ์สำหรับการทำสตอรี่บอร์ดมาเอง
2. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมโปรแกรมติดตั้งสำหรับการใช้งานใน แผ่น CD หรือDVD
3.ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียม แฟรชไดร์ฟสำหรับการบันทึกข้อมูล
4. ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมหูฟังและไมโครโฟนมาเอง
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 10:29 น.