งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สวนป่าข้างสนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สนามฟุตบอล 6 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องเสมารักษ์ 6 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องเรียนรวม อาคารห้องสมุด 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องเรียนรวม อาคารห้องสมุด 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคารห้องสมุด โซน A 6 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคารห้องสมุด โซน A 6 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]