งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   6 ก.ย. 2561   7 ก.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ก.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
2 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต็นท์หน้าอาคาร 2 7 ก.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป
2 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต็นท์หน้าอาคาร 2 7 ก.ย. 2561 09.00 น เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 547 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต็นท์บริเวณสนามบาสเกตบอล 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต็นท์บริเวณสนามบาสเกตบอล 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง พลศึกษา 531 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง สังคมศึกษา 521 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เวทีพิธีเปิด 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เวทีหอประชุม 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้อง อุตสาหกรรม 1 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้อง อุตสาหกรรม 1 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคารเสมารักษ์ 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคาร 5 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคาร 5 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคาร 5 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ใต้ถุนอาคาร 5 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต็นท์บริเวณสนามบาสเกตบอล 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต็นท์บริเวณสนามบาสเกตบอล 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 เวทีหน้าที่ว่าการอำเภอ 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 เวทีหน้าที่ว่าการอำเภอ 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
3 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องศูนย์สร้างสรรค์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องศูนย์สร้างสรรค์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
5 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องศูนย์สร้างสรรค์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องศูนย์สร้างสรรค์ 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องศูนย์สร้างสรรค์ 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
8 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องศูนย์สร้างสรรค์ 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
9 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องศูนย์สร้างสรรค์ 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
10 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องศูนย์สร้างสรรค์ 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
11 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ศาลาประชาคม อำเภอศรีสำโรง 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
12 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ศาลาประชาคม อำเภอศรีสำโรง 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เวทีโรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เวทีโรงอาหาร 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433,434 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433,434 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431,432 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421,422 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
13 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 7 ก.ย. 2561 13.00-16.00
15 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
16 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
17 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
18 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
23 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
24 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
25 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
26 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
27 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต้นท์หน้าอาคาร 2 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต้นท์หน้าอาคาร 2 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-15.00
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ห้องสมุด 7 ก.ย. 2561 09.00-14.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต้นท์หน้าอาคาร 2 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
2 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ เต้นท์หน้าอาคาร 2 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
3 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
4 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
5 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป
6 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ โรงจอดรถจักรยานยนต์ 7 ก.ย. 2561 09.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 7 ก.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 7 ก.ย. 2561 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]