สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 59 127 91
2 003 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 98 205 138
3 004 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 29 52 45
4 006 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 60 104 80
5 007 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 37 84 53
6 008 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 40 76 60
7 009 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 10 19 13
8 010 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 35 77 53
9 011 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 134 411 222
10 012 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 33 68 53
11 013 โรงเรียนอุดมดรุณี 116 269 176
12 002 โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 56 91 67
13 005 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล 52 111 64
รวม 759 1694 1115
2809

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]