สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุโขทัยวิทยาคม 126 7 0 0 133
2 อุดมดรุณี 101 10 3 0 114
3 คีรีมาศพิทยาคม 69 16 11 1 96
4 กงไกรลาศวิทยา 38 11 7 1 56
5 บ้านด่านลานหอยวิทยา 37 11 10 1 58
6 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 34 9 8 1 51
7 เทศบาลวัดไทยชุมพล 31 10 10 0 51
8 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 25 1 3 0 29
9 หนองตูมวิทยา 23 9 1 0 33
10 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 23 5 9 1 37
11 บ้านสวนวิทยาคม 23 5 7 0 35
12 ลิไทพิทยาคม 22 4 8 1 34
13 ยางซ้ายพิทยาคม 6 2 1 0 9
รวม 558 100 78 6 736