สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุโขทัยวิทยาคม 126 7 0 0 133
2 อุดมดรุณี 101 10 3 0 114
3 คีรีมาศพิทยาคม 69 16 11 1 96
4 กงไกรลาศวิทยา 38 11 7 1 56
5 บ้านด่านลานหอยวิทยา 35 11 10 1 56
6 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 31 9 8 1 48
7 เทศบาลวัดไทยชุมพล 29 10 10 0 49
8 หนองตูมวิทยา 23 9 1 0 33
9 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 23 5 9 1 37
10 บ้านสวนวิทยาคม 23 5 7 0 35
11 ลิไทพิทยาคม 22 4 8 1 34
12 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 20 1 3 0 24
13 ยางซ้ายพิทยาคม 6 2 1 0 9
รวม 546 100 78 6 730