สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สุโขทัยวิทยาคม 57 46 18 121 126 7 0 0 133
2 อุดมดรุณี 52 32 10 94 101 10 3 0 114
3 คีรีมาศพิทยาคม 15 23 26 64 69 16 11 1 96
4 บ้านด่านลานหอยวิทยา 11 10 10 31 35 11 10 1 56
5 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 11 5 10 26 31 9 8 1 48
6 กงไกรลาศวิทยา 9 7 13 29 38 11 7 1 56
7 บ้านสวนวิทยาคม 9 3 3 15 23 5 7 0 35
8 เทศบาลวัดไทยชุมพล 8 8 6 22 29 10 10 0 49
9 หนองตูมวิทยา 5 7 6 18 23 9 1 0 33
10 ลิไทพิทยาคม 5 2 3 10 22 4 8 1 34
11 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 4 6 3 13 23 5 9 1 37
12 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 4 6 2 12 20 1 3 0 24
13 ยางซ้ายพิทยาคม 1 0 0 1 6 2 1 0 9
รวม 191 155 110 456 546 100 78 6 724