สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์.
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สุโขทัยวิทยาคม ได้  126  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 133 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อุดมดรุณี ได้  101  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 114 เหรียญ 
อันดับที่ 3  คีรีมาศพิทยาคม ได้  69  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 96 เหรียญ 
อันดับที่ 4  กงไกรลาศวิทยา ได้  38  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 56 เหรียญ 
อันดับที่ 5  บ้านด่านลานหอยวิทยา ได้  37  เหรียญทอง  11  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 58 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ได้  34  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 7  เทศบาลวัดไทยชุมพล ได้  31  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ได้  25  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 9  หนองตูมวิทยา ได้  23  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 10  บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 11  บ้านสวนวิทยาคม ได้  23  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ลิไทพิทยาคม ได้  22  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ยางซ้ายพิทยาคม ได้  6  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ