ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 159
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง 4
5 ลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 5
6 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 6
7 บ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง 6
8 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 8


เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 187
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 644
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง ชนะเลิศ
2 เทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4
5 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 048
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) - -


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 4
5 เทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 4


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 055
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง 4
5 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 5
6 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 5


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 044
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 628
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 627
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 683
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 682
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 722
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 4
5 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน 5
6 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 6
7 เทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 7


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 685
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 684
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 68 ทองแดง 4
5 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 65 ทองแดง 5
6 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 60 ทองแดง 6


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 166
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 163
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 กงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 207
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 4


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 4


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 064
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 88 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 78 เงิน 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 161
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 160
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง ชนะเลิศ
2 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4
5 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 5
6 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 6
7 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง 6
8 หนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 82 ทอง 8
9 ลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 80 ทอง 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 270
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 กงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 หนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง 4
5 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง 5
6 ลิไทพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง 6


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 698
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85.50 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 กงไกรลาศวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 76 เงิน 4
5 บ้านสวนวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 67.50 ทองแดง 5
6 เทศบาลวัดไทยชุมพล สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 66.50 ทองแดง 6
7 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 64 ทองแดง 7
8 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 62 ทองแดง 8


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 040
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 คีรีมาศพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 063
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมดรุณี สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองตูมวิทยา สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 723
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 86 ทอง ชนะเลิศ


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 647
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สุโขทัยวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) 85 ทอง ชนะเลิศ