สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 62 116 94
2 002 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 85 171 125
3 003 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 86 187 132
4 004 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 43 82 62
5 005 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 85 150 111
6 006 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 36 61 51
7 007 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 49 71 57
8 008 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 80 153 117
9 009 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 111 284 169
10 011 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 40 92 62
11 012 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 50 76 62
12 013 โรงเรียนลานสักวิทยา 77 147 106
13 014 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 37 69 46
14 015 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 23 34 28
15 016 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 93 193 136
16 017 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 59 99 81
17 018 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 41 79 53
18 019 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 140 377 219
19 020 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 13 30 22
20 021 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 57 121 77
21 023 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 121 260 182
22 010 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 40 55 47
23 022 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 120 248 162
รวม 1548 3155 2201
5356

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]