สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 63 128 98
2 002 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 52 90 74
3 003 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 83 181 117
4 004 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 21 35 29
5 005 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 85 150 111
6 006 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 36 61 51
7 007 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 28 46 33
8 008 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 0 0 0
9 009 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 2 0 0
10 011 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 40 93 62
11 012 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 0 0 0
12 013 โรงเรียนลานสักวิทยา 50 68 56
13 014 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 0 0 0
14 015 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 23 34 26
15 016 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 73 140 109
16 017 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 59 99 81
17 018 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 40 61 47
18 019 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1 0 0
19 020 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 13 30 22
20 021 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 56 118 75
21 023 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 118 144 95
22 010 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 36 47 40
23 022 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 122 259 163
รวม 1001 1784 1289
3073

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]