สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา
ระหว่าง วันที่ 9-10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  หนองฉางวิทยา ได้  123  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 133 เหรียญ 
อันดับที่ 2  อุทัยวิทยาคม ได้  114  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 120 เหรียญ 
อันดับที่ 3  อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา ได้  87  เหรียญทอง  17  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 112 เหรียญ 
อันดับที่ 4  บ้านไร่วิทยา ได้  77  เหรียญทอง  16  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 99 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สว่างอารมณ์วิทยาคม ได้  57  เหรียญทอง  15  เหรียญเงิน   10  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 82 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ทัพทันอนุสรณ์ ได้  57  เหรียญทอง  13  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 81 เหรียญ 
อันดับที่ 7  การุ้งวิทยาคม ได้  53  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   12  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 74 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ตลุกดู่วิทยาคม ได้  50  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 66 เหรียญ 
อันดับที่ 9  บ้านทุ่งนาวิทยา ได้  41  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   9  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 62 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ลานสักวิทยา ได้  39  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 59 เหรียญ 
อันดับที่ 11  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้  36  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 51 เหรียญ 
อันดับที่ 12  หนองขาหย่างวิทยา ได้  34  เหรียญทอง  14  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ 
อันดับที่ 13  พระสุธรรมยานเถระวิทยา ได้  26  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ร่องตาทีวิทยา ได้  25  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ห้วยคตพิทยาคม ได้  25  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   11  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 16  บ่อยางวิทยา ได้  24  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ทุ่งโพวิทยา ได้  22  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ทองหลางวิทยาคม ได้  19  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   8  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 19  พุทธมงคลวิทยา ได้  17  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   5  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 20  วังหินวิทยาคม ได้  17  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ 
อันดับที่ 21  หนองจอกประชานุสรณ์ ได้  13  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   7  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 27 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 23  หนองเต่าวิทยา ได้  4  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ