สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อุทัยวิทยาคม 84 24 3 111
2 หนองฉางวิทยา 70 33 16 119
3 บ้านไร่วิทยา 33 22 22 77
4 อุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 30 30 29 89
5 ทัพทันอนุสรณ์ 26 22 18 66
6 ตลุกดู่วิทยาคม 20 10 14 44
7 สว่างอารมณ์วิทยาคม 14 25 15 54
8 การุ้งวิทยาคม 14 17 18 49
9 ลานสักวิทยา 13 13 8 34
10 ห้วยคตพิทยาคม 10 4 9 23
11 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 9 15 9 33
12 บ้านทุ่งนาวิทยา 8 11 8 27
13 หนองขาหย่างวิทยา 7 11 15 33
14 บ่อยางวิทยา 7 0 8 15
15 หนองจอกประชานุสรณ์ 6 5 3 14
16 พุทธมงคลวิทยา 5 5 7 17
17 พระสุธรรมยานเถระวิทยา 4 10 5 19
18 ทุ่งโพวิทยา 3 5 9 17
19 วังหินวิทยาคม 3 3 3 9
20 ร่องตาทีวิทยา 2 6 15 23
21 ทองหลางวิทยาคม 1 8 3 12
22 หนองเต่าวิทยา 1 1 0 2
23 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 0 1 3 4
รวม 370 281 240 891

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]