งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์ 1)
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 622 3 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 623 3 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 624 3 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 625 3 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 626 3 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 2 ห้อง 627 3 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 632 3 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 633 3 พ.ย. 2561 09.00-10.30 -
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 4 ห้อง 645 3 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป -
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 4 ห้อง 647 3 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป -
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 634 3 พ.ย. 2561 09.00-10.00 -
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 635 3 พ.ย. 2561 09.00-10.00 -
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 636 3 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป -
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อาคาร6 ชั้น 3 ห้อง 637 3 พ.ย. 2561 09.00 เป็นต้นไป -


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]