งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (อุตรดิตถ์ 1)
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องตรวจ 536
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องตรวจ 536
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 543 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องสรุปผล 526/1
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 544 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องสรุปผล 526/1
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องสรุปผล 521
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องสรุปผล 521
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องตรวจ 524
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องตรวจ 523
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 546 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องตรวจ 531
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องตรวจ 531
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 545 3 พ.ย. 2561 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องตรวจ 526/2


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]