แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 133 118 90.77% 11 8.46% 1 0.77% 0 0% 130
2 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 131 109 86.51% 11 8.73% 6 4.76% 0 0% 126
3 โรงเรียนพิชัย 120 91 78.45% 20 17.24% 4 3.45% 1 0.86% 116
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 85 49 59.76% 22 26.83% 10 12.2% 1 1.22% 82
5 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 80 38 52.78% 20 27.78% 9 12.5% 5 6.94% 72
6 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 65 36 56.25% 12 18.75% 13 20.31% 3 4.69% 64
7 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 49 29 63.04% 11 23.91% 6 13.04% 0 0% 46
8 โรงเรียนเจริญวิทยา 46 24 54.55% 11 25% 9 20.45% 0 0% 44
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 46 23 67.65% 2 5.88% 7 20.59% 2 5.88% 34
10 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 31 20 64.52% 5 16.13% 6 19.35% 0 0% 31
11 โรงเรียนลับแลพิทยาคม 41 19 54.29% 10 28.57% 5 14.29% 1 2.86% 35
12 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 36 19 55.88% 8 23.53% 5 14.71% 2 5.88% 34
13 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 30 16 57.14% 4 14.29% 7 25% 1 3.57% 28
14 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 40 15 38.46% 10 25.64% 13 33.33% 1 2.56% 39
15 โรงเรียนแสนตอวิทยา 24 12 52.17% 3 13.04% 7 30.43% 1 4.35% 23
16 โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 33 11 33.33% 14 42.42% 6 18.18% 2 6.06% 33
17 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 20 9 45% 8 40% 3 15% 0 0% 20
18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 20 8 40% 4 20% 6 30% 2 10% 20
19 โรงเรียนดาราพิทยาคม 15 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 14
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]