สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อุตรดิตถ์ดรุณี 65 40 14 119
2 อุตรดิตถ์ 56 33 15 104
3 พิชัย 26 28 19 73
4 ตรอนตรีสินธุ์ 10 4 6 20
5 บ้านโคนพิทยา 9 2 3 14
6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 8 12 17 37
7 เจริญวิทยา 4 10 5 19
8 ทองแสนขันวิทยา 4 8 8 20
9 น้ำริดวิทยา 4 5 4 13
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม 4 1 4 9
11 แสนตอวิทยา 3 3 1 7
12 นาอินวิทยาคม 2 4 2 8
13 ลับแลพิทยาคม 2 4 1 7
14 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 1 8 11
15 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 3 3 7
16 ภราดานุสรณ์ 1 2 2 5
17 ทุ่งกะโล่วิทยา 1 1 1 3
18 ดาราพิทยาคม 0 2 0 2
19 ลับแลศรีวิทยา 0 1 5 6
รวม 202 164 118 484

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]