เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 027
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ดาราพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 แสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 290
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ภราดานุสรณ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 77 เงิน 4
5 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 5
6 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 75 เงิน 6
7 เจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 7
8 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 66 ทองแดง 8
9 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 9
10 ด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 10


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 662
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 4
5 ดาราพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 67 ทองแดง 5
6 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 65 ทองแดง 6
7 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 63 ทองแดง 7


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93.67 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ภราดานุสรณ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง 4
5 ทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 5
6 เจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 5
7 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 7
8 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 73.67 เงิน 8
9 ลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 72 เงิน 9
10 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 71.33 เงิน 10
11 แสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 606
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 99.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ดาราพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 4
5 ภราดานุสรณ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง 5
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


การงานอาชีพ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 607
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 128
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6

รหัสกิจกรรม : 120
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 110
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 109
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 106
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 105
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 099
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 098
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 095
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 071
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 070
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 069
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 068
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 067
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 206
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94.30 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84.30 ทอง 4
5 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83.50 ทอง 5
6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82.60 ทอง 6
7 นาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81.60 ทอง 7
8 ลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 8
9 น้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74.60 เงิน 9


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 066
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 065
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 เจริญวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 117
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 116
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 089
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 81 ทอง 4
5 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 5


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 725
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง 4
5 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 89.50 ทอง 5
6 ดาราพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 88 ทอง 6
7 น้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 7
8 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 87 ทอง 7
9 นาอินวิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.50 ทอง 9
10 ลับแลพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 85.50 ทอง 9
11 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 83 ทอง 11
12 แสนตอวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 12
13 บ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 80 ทอง 13


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

รหัสกิจกรรม : 289
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 94 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคนพิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 82 ทอง 4
5 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 78 เงิน 5
6 ด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 76 เงิน 6
7 ลับแลศรีวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 7
8 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 74 เงิน 7
9 น้ำริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 70 เงิน 9
10 ทองแสนขันวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 68 ทองแดง 10
11 ทุ่งกะโล่วิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 64 ทองแดง 11
12 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) 60 ทองแดง 12