สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำนวย สีนาค 17.727872, 100.683048 055481126
2 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน 17.788390, 100.378948 0913830031
3 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุทิน กรงทอง 17.843828, 100.675848 0861083194
4 โรงเรียนสหคริสเตียน ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพรศรี เพ็งเรือง 17.709119, 100.642485 0892698140

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวสันต์ บุญประกอบ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0871861903
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]