สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 99 202 152
2 002 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 102 203 153
3 003 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 86 193 144
4 004 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 65 131 99
5 005 โรงเรียนสหคริสเตียน 66 104 77
รวม 418 833 625
1458

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวสันต์ บุญประกอบ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0871861903
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]