สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]
สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 (อุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 2)
ณ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  น้ำปาดชนูปถัมภ์ ได้  95  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 97 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ท่าปลาประชาอุทิศ ได้  83  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 87 เหรียญ 
อันดับที่ 3  บ้านโคกวิทยาคม ได้  75  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 77 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ฟากท่าวิทยา ได้  55  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 55 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สหคริสเตียน ได้  48  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 52 เหรียญ