สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 น้ำปาดชนูปถัมภ์ 44 26 21 91
2 ฟากท่าวิทยา 31 14 9 54
3 บ้านโคกวิทยาคม 30 21 13 64
4 ท่าปลาประชาอุทิศ 25 30 17 72
5 สหคริสเตียน 17 11 14 42
รวม 147 102 74 323

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายวสันต์ บุญประกอบ ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โทร.0871861903
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]