งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30 รายงานตัว 07.00 น.
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30 รายงานตัว 07.00 น.
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30 รายงานตัว 07.00 น.
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07309 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30 รายงานตัว 07.00 น.
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07302 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30 รายงานตัว 07.00 น.
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07302 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30 รายงานตัว 11.00 น.
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30 รายงานตัว 07.00 น.
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30 รายงานตัว 11.00 น.
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07108 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
14.30-16.00 รายงานตัว 12.00 น.
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30 รายงานตัว 11.00 น.
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07202 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
13.00 - 14.30 รายงานตัว 11.00 น.
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07201 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-10.30 รายงานตัว 07.00 น.
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07310 และ CE 07208 (ห้องพักนักเรียน) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 น.
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07301 และ CE 07208 (ห้องพักนักเรียน) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 น.
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07310 และ CE 07309 (ห้องพักนักเรียน) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 น.
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07214 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00-10.00 รายงานตัว 07.00 น.
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07214 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00-10.00 รายงานตัว 07.00 น.
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 น.
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคาร CE ห้อง CE 07203 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
9.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]