งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหลัง ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหลัง ชั้น 1 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-13.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้า ชั้น 1 ห้อง 1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านต๋อม อาคารเอนกประสงค์ ด้านหน้า ชั้น 1 ห้อง 1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงยิม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.เป็นต้นไป
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงยิม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.เป็นต้นไป
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]