งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน เอนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อาคารเอนกประสงค์ 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน อาคารเอนกประสงค์ 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูลังกา 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูลังกา 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 13

23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 14 - 22
9.00-17.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอจุน หอประชุม 50 ปี 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 7

24 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 8 - 10
9.00-17.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 2 ห้อง ประชุมภูนาง 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางขาม ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2561 9.00-17.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 วัดพระธาตุขิงแกง 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 22

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 23 - 43
9.00-17.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 วัดพระธาตุขิงแกง ศาลาการเปรียญ ชั้น 2 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 37
9.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]