ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 121 47 14 21 182
2 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 115 34 23 16 172
3 สพป. ตาก เขต 2 106 51 18 22 175
4 สพป. พิษณุโลก เขต 2 103 51 20 20 174
5 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 101 42 27 17 170
6 สพป. เชียงราย เขต 3 99 37 29 23 165
7 สพป. อุทัยธานี เขต 2 98 63 20 19 181
8 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 53 19 20 170
9 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 52 20 24 168
10 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 95 66 21 17 182
11 สพป. พิษณุโลก เขต 3 94 54 32 22 180
12 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 54 16 23 164
13 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 92 53 19 25 164
14 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 91 50 27 22 168
15 สพป. พิจิตร เขต 2 90 53 30 21 173
16 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 59 18 20 166
17 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 53 22 22 162
18 สพป. พิษณุโลก เขต 1 87 49 33 20 169
19 สพป. สุโขทัย เขต 2 87 42 35 24 164
20 สพป. ตาก เขต 1 85 51 24 20 160
21 สพป. เชียงราย เขต 2 84 55 25 25 164
22 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 82 57 16 19 155
23 สพป. ลำปาง เขต 2 82 55 21 20 158
24 สพป. พะเยา เขต 1 81 44 28 19 153
25 สพป. น่าน เขต 2 80 53 30 19 163
26 สพป. ลำปาง เขต 1 80 53 29 19 162
27 สพป. พิจิตร เขต 1 79 51 27 20 157
28 สพป. เชียงราย เขต 4 78 51 28 27 157
29 สพป. เชียงราย เขต 1 76 49 27 22 152
30 สพป. น่าน เขต 1 75 62 23 17 160
31 สพป. ลำพูน เขต 2 75 48 30 20 153
32 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 71 65 20 24 156
33 สพป. พะเยา เขต 2 69 57 26 20 152
34 สพป. แพร่ เขต 1 68 50 26 16 144
35 สพป. สุโขทัย เขต 1 68 49 23 20 140
36 สพป. ลำพูน เขต 1 65 57 24 22 146
37 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 65 46 29 25 140
38 สพป. อุทัยธานี เขต 1 64 49 35 25 148
39 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 63 59 27 23 149
40 สพป. ลำปาง เขต 3 61 56 25 12 142
41 สพป. แพร่ เขต 2 59 49 32 23 140
42 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 57 53 31 25 141
43 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 43 49 36 26 128
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 40 48 24 15 112
รวม 3,593 2,279 1,109 921 7,902