ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 15 14 11 40 115 34 23 16 172
2 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 12 8 6 26 101 42 27 17 170
3 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 11 9 6 26 98 53 19 20 170
4 สพป. พิษณุโลก เขต 3 10 8 2 20 94 54 32 22 180
5 สพป. ตาก เขต 1 9 10 5 24 85 51 24 20 160
6 สพป. พิจิตร เขต 1 9 7 7 23 79 51 27 20 157
7 สพป. อุทัยธานี เขต 2 9 7 2 18 98 63 20 19 181
8 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 8 10 6 24 121 47 14 21 182
9 สพป. น่าน เขต 2 7 7 6 20 80 53 30 19 163
10 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 7 4 10 21 96 52 20 24 168
11 สพป. เชียงราย เขต 2 7 4 7 18 84 55 25 25 164
12 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 7 3 4 14 95 66 21 17 182
13 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 6 7 6 19 94 54 16 23 164
14 สพป. ตาก เขต 2 6 6 10 22 106 51 18 22 175
15 สพป. พิษณุโลก เขต 2 6 5 5 16 103 51 20 20 174
16 สพป. พิจิตร เขต 2 6 3 11 20 90 53 30 21 173
17 สพป. เชียงราย เขต 3 5 9 8 22 99 37 29 23 165
18 สพป. แพร่ เขต 1 5 8 1 14 68 50 26 16 144
19 สพป. สุโขทัย เขต 2 5 6 8 19 87 42 35 24 164
20 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 5 5 9 19 82 57 16 19 155
21 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 5 5 6 16 87 53 22 22 162
22 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 5 3 4 12 91 50 27 22 168
23 สพป. น่าน เขต 1 5 1 0 6 75 62 23 17 160
24 สพป. พิษณุโลก เขต 1 4 8 13 25 87 49 33 20 169
25 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 4 7 4 15 92 53 19 25 164
26 สพป. ลำปาง เขต 1 4 3 2 9 80 53 29 19 162
27 สพป. ลำพูน เขต 1 4 1 2 7 65 57 24 22 146
28 สพป. ลำปาง เขต 2 3 9 4 16 82 55 21 20 158
29 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 3 6 4 13 89 59 18 20 166
30 สพป. เชียงราย เขต 1 3 4 8 15 76 49 27 22 152
31 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 3 3 2 8 65 46 29 25 140
32 สพป. แพร่ เขต 2 3 3 1 7 59 49 32 23 140
33 สพป. ลำปาง เขต 3 3 1 4 8 61 56 25 12 142
34 สพป. เชียงราย เขต 4 2 6 5 13 78 51 28 27 157
35 สพป. พะเยา เขต 1 2 4 2 8 81 44 28 19 153
36 สพป. ลำพูน เขต 2 2 4 1 7 75 48 30 20 153
37 สพป. สุโขทัย เขต 1 2 2 3 7 68 49 23 20 140
38 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 2 0 0 2 43 49 36 26 128
39 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1 5 1 7 63 59 27 23 149
40 สพป. อุทัยธานี เขต 1 1 4 4 9 64 49 35 25 148
41 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 1 2 1 4 57 53 31 25 141
42 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1 1 3 5 71 65 20 24 156
43 สพป. พะเยา เขต 2 0 7 1 8 69 57 26 20 152
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 1 1 2 40 48 24 15 112
รวม 218 230 206 654 3,593 2,279 1,109 921 6,981