ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 20 21 12 53 144 39 29 17 212
2 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 12 9 9 30 112 52 32 17 196
3 สพป. อุทัยธานี เขต 2 12 8 3 23 119 67 26 19 212
4 สพป. น่าน เขต 2 11 10 12 33 114 61 33 19 208
5 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 11 9 8 28 115 63 21 21 199
6 สพป. พิษณุโลก เขต 3 11 8 2 21 107 66 45 22 218
7 สพป. ตาก เขต 1 10 10 9 29 98 61 30 21 189
8 สพป. พิจิตร เขต 1 10 8 7 25 90 61 33 21 184
9 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 10 6 8 24 107 67 23 22 197
10 สพป. ตาก เขต 2 9 11 11 31 132 58 25 23 215
11 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 9 11 7 27 129 61 25 21 215
12 สพป. แพร่ เขต 1 9 8 4 21 84 59 32 16 175
13 สพป. พิษณุโลก เขต 2 8 7 8 23 124 63 24 20 211
14 สพป. เชียงราย เขต 2 8 5 9 22 105 59 31 25 195
15 สพป. เชียงราย เขต 3 7 10 8 25 111 51 33 24 195
16 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 7 8 6 21 107 66 21 24 194
17 สพป. ลำปาง เขต 1 7 7 3 17 95 60 36 19 191
18 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 7 6 11 24 112 65 27 25 204
19 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 7 6 6 19 112 79 28 18 219
20 สพป. สุโขทัย เขต 1 7 4 4 15 82 60 25 20 167
21 สพป. สุโขทัย เขต 2 6 8 9 23 103 56 41 25 200
22 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 6 6 7 19 113 66 35 23 214
23 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 6 5 11 22 97 69 22 19 188
24 สพป. เชียงราย เขต 1 6 5 9 20 97 57 35 23 189
25 สพป. น่าน เขต 1 6 4 1 11 97 72 26 18 195
26 สพป. พิจิตร เขต 2 6 3 13 22 101 61 34 22 196
27 สพป. เชียงราย เขต 4 5 10 5 20 99 59 34 27 192
28 สพป. พิษณุโลก เขต 1 5 9 13 27 101 59 42 22 202
29 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 4 9 5 18 105 66 28 26 199
30 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 4 7 5 16 103 68 28 20 199
31 สพป. แพร่ เขต 2 4 4 3 11 74 56 36 23 166
32 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 4 3 2 9 77 53 37 25 167
33 สพป. ลำพูน เขต 1 4 1 3 8 72 70 29 22 171
34 สพป. ลำปาง เขต 2 3 10 4 17 96 67 25 20 188
35 สพป. ลำปาง เขต 3 3 2 4 9 72 64 28 12 164
36 สพป. ลำพูน เขต 2 2 4 4 10 91 56 37 20 184
37 สพป. พะเยา เขต 1 2 4 3 9 94 57 31 19 182
38 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 2 2 3 7 69 58 33 26 160
39 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 2 1 1 4 54 61 44 26 159
40 สพป. พะเยา เขต 2 1 8 1 10 80 64 33 20 177
41 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1 5 2 8 72 70 32 23 174
42 สพป. อุทัยธานี เขต 1 1 4 4 9 73 56 38 25 167
43 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1 1 3 5 81 72 23 25 176
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 1 1 2 43 56 25 16 124
รวม 276 288 263 827 4,263 2,711 1,355 941 8,329