สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. เชียงใหม่ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  20  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  21  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 53  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 144  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 39  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 212  เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. นครสวรรค์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 30  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 52  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 196  เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. อุทัยธานี เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  12  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 119  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 212  เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. น่าน เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 12  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 33  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 114  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 208  เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. นครสวรรค์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 28  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 115  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 63  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 199  เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. พิษณุโลก เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 45  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 218  เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. ตาก เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 29  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 98  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 30  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. พิจิตร เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 90  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 184  เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. เชียงใหม่ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 197  เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. ตาก เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 31  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 132  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. กำแพงเพชร เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  11  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 129  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 215  เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. แพร่ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 84  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 175  เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. พิษณุโลก เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 124  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 63  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 24  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 211  เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. เชียงราย เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. เชียงราย เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 8  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 25  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 111  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 51  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. นครสวรรค์ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 21  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 107  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 21  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 194  เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. ลำปาง เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 95  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 191  เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. เชียงใหม่ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 24  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 65  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 27  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 204  เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 6  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 112  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 79  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 219  เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. สุโขทัย เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 15  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 82  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 60  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 167  เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. สุโขทัย เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 23  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 103  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 41  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 200  เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 7  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 19  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 113  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 214  เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. เชียงใหม่ เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 11  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 69  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 22  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. เชียงราย เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 9  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 35  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 189  เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. น่าน เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 97  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 72  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 26  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 195  เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. พิจิตร เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  6  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 22  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 196  เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. เชียงราย เขต 4  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 20  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 99  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 34  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 192  เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. พิษณุโลก เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 13  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 27  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 101  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 59  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 42  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 202  เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. กำแพงเพชร เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  9  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 18  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 105  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 66  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 199  เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  7  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 5  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 16  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 103  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 68  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 199  เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. แพร่ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 11  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 74  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 36  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 166  เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 77  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 53  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 167  เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. ลำพูน เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 72  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 70  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 29  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 171  เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. ลำปาง เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  10  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 17  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 96  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 67  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 188  เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. ลำปาง เขต 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  3  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 72  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 28  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 164  เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. ลำพูน เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 91  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 37  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 184  เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. พะเยา เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 94  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 57  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 31  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 182  เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 7  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 69  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 58  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 160  เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  2  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 4  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 54  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 61  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 44  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 159  เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. พะเยา เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  8  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 10  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 80  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 64  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 33  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 177  เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. เชียงใหม่ เขต 5  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  5  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 2  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 8  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 72  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 70  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 32  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 174  เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. อุทัยธานี เขต 1  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  4  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 4  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 9  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 73  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 38  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 167  เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 3  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 5  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 81  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 72  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 23  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 176  เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. เชียงใหม่ เขต 6  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  0  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1  กิจกรรม   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1  กิจกรรม   รวมได้รับรางวัล 2  กิจกรรม  ได้เหรียญทอง 43  เหรียญ  ได้เหรียญเงิน 56  เหรียญ   ได้เหรียญทองแดง 25  เหรียญ   รวมทั้งสิ้น 124  เหรียญ