สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ได้  144  เหรียญทอง  39  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 212 เหรียญ 
อันดับที่ 2  สพป. ตาก เขต 2 ได้  132  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 3  สพป. กำแพงเพชร เขต 1 ได้  129  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 215 เหรียญ 
อันดับที่ 4  สพป. พิษณุโลก เขต 2 ได้  124  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   24  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 211 เหรียญ 
อันดับที่ 5  สพป. อุทัยธานี เขต 2 ได้  119  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 212 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สพป. นครสวรรค์ เขต 2 ได้  115  เหรียญทอง  63  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 199 เหรียญ 
อันดับที่ 7  สพป. น่าน เขต 2 ได้  114  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 208 เหรียญ 
อันดับที่ 8  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้  113  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 214 เหรียญ 
อันดับที่ 9  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้  112  เหรียญทอง  79  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 219 เหรียญ 
อันดับที่ 10  สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ได้  112  เหรียญทอง  65  เหรียญเงิน   27  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 204 เหรียญ 
อันดับที่ 11  สพป. นครสวรรค์ เขต 1 ได้  112  เหรียญทอง  52  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 12  สพป. เชียงราย เขต 3 ได้  111  เหรียญทอง  51  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ได้  107  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 197 เหรียญ 
อันดับที่ 14  สพป. พิษณุโลก เขต 3 ได้  107  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   45  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 218 เหรียญ 
อันดับที่ 15  สพป. นครสวรรค์ เขต 3 ได้  107  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   21  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 194 เหรียญ 
อันดับที่ 16  สพป. กำแพงเพชร เขต 2 ได้  105  เหรียญทอง  66  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 199 เหรียญ 
อันดับที่ 17  สพป. เชียงราย เขต 2 ได้  105  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 18  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้  103  เหรียญทอง  68  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 199 เหรียญ 
อันดับที่ 19  สพป. สุโขทัย เขต 2 ได้  103  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   41  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 200 เหรียญ 
อันดับที่ 20  สพป. พิจิตร เขต 2 ได้  101  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 196 เหรียญ 
อันดับที่ 21  สพป. พิษณุโลก เขต 1 ได้  101  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   42  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 202 เหรียญ 
อันดับที่ 22  สพป. เชียงราย เขต 4 ได้  99  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   34  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 192 เหรียญ 
อันดับที่ 23  สพป. ตาก เขต 1 ได้  98  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   30  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 24  สพป. น่าน เขต 1 ได้  97  เหรียญทอง  72  เหรียญเงิน   26  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 195 เหรียญ 
อันดับที่ 25  สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ได้  97  เหรียญทอง  69  เหรียญเงิน   22  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 26  สพป. เชียงราย เขต 1 ได้  97  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   35  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 189 เหรียญ 
อันดับที่ 27  สพป. ลำปาง เขต 2 ได้  96  เหรียญทอง  67  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 188 เหรียญ 
อันดับที่ 28  สพป. ลำปาง เขต 1 ได้  95  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 191 เหรียญ 
อันดับที่ 29  สพป. พะเยา เขต 1 ได้  94  เหรียญทอง  57  เหรียญเงิน   31  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 182 เหรียญ 
อันดับที่ 30  สพป. ลำพูน เขต 2 ได้  91  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 31  สพป. พิจิตร เขต 1 ได้  90  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 184 เหรียญ 
อันดับที่ 32  สพป. แพร่ เขต 1 ได้  84  เหรียญทอง  59  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 175 เหรียญ 
อันดับที่ 33  สพป. สุโขทัย เขต 1 ได้  82  เหรียญทอง  60  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 167 เหรียญ 
อันดับที่ 34  สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ได้  81  เหรียญทอง  72  เหรียญเงิน   23  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 176 เหรียญ 
อันดับที่ 35  สพป. พะเยา เขต 2 ได้  80  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 177 เหรียญ 
อันดับที่ 36  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 ได้  77  เหรียญทอง  53  เหรียญเงิน   37  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 167 เหรียญ 
อันดับที่ 37  สพป. แพร่ เขต 2 ได้  74  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   36  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 166 เหรียญ 
อันดับที่ 38  สพป. อุทัยธานี เขต 1 ได้  73  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   38  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 167 เหรียญ 
อันดับที่ 39  สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ได้  72  เหรียญทอง  70  เหรียญเงิน   32  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 174 เหรียญ 
อันดับที่ 40  สพป. ลำพูน เขต 1 ได้  72  เหรียญทอง  70  เหรียญเงิน   29  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 171 เหรียญ 
อันดับที่ 41  สพป. ลำปาง เขต 3 ได้  72  เหรียญทอง  64  เหรียญเงิน   28  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 164 เหรียญ 
อันดับที่ 42  สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้  69  เหรียญทอง  58  เหรียญเงิน   33  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 160 เหรียญ 
อันดับที่ 43  สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 ได้  54  เหรียญทอง  61  เหรียญเงิน   44  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 159 เหรียญ 
อันดับที่ 44  สพป. เชียงใหม่ เขต 6 ได้  43  เหรียญทอง  56  เหรียญเงิน   25  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 124 เหรียญ