งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:58 น.