งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป1/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00 นำดินสอ ยางลบมาด้วย
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง school Online(ป.3/2) 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง School Online(ป.3/2) 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง อ.2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง อ.3 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง อ.2 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง ป1/3 12 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00
-
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 12 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองธรรม ชั้น 1 ห้อง ป.3/1 12 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]