งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 12 ก.ย. 2561 13.00-.16.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00 แจ้งขอให้ ร.ร. ส่งรูปเล่มโครง 5 เล่ม ภายในวันที่ 6 ก.ย.61 เพื่อให้กรรมการได้อ่าน(ส่งที่กลุ่มส่งเสริม กศ.)
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00 แจ้งขอให้ ร.ร. ส่งรูปเล่มโครง 5 เล่ม ภายในวันที่ 6 ก.ย.61 เพื่อให้กรรมการได้อ่าน(ส่งที่กลุ่มส่งเสริม กศ.)
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00 แจ้งขอให้ ร.ร. ส่งรูปเล่มโครง 5 เล่ม ภายในวันที่ 6 ก.ย.61 เพื่อให้กรรมการได้อ่าน(ส่งที่กลุ่มส่งเสริม กศ.)
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ห้อง ใต้ถุนอาคาร 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00 แจ้งขอให้ ร.ร. ส่งรูปเล่มโครง 5 เล่ม ภายในวันที่ 6 ก.ย.61 เพื่อให้กรรมการได้อ่าน(ส่งที่กลุ่มส่งเสริม กศ.)
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00 โรงเรียนที่เข้าแข่งให้นำHandy drive มา save ข้อมูลเพื่อนำเสนอด้วยพร้อมโน๊ตบุ๊คมาในวันเแข่งขันด้วย
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00 โรงเรียนที่เข้าแข่งให้นำHandy drive มา save ข้อมูลเพื่อนำเสนอด้วยพร้อมโน๊ตบุ๊คมาในวันเแข่งขันด้วย
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองปัญญา ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเแลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเแลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์มัธยม 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเแลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเแลิมพระเกียรติ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 13 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 12 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองโรจน์ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 13 ก.ย. 2561 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]