งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง ประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ประถมศึกษา 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ประถมศึกษา 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง แนะแนว 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง ห้อง ประชุมเล็ก 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 12 ก.ย. 2561 09.00 - 12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสันทรายหลวง อาคารเรืองวิทย์ ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 12 ก.ย. 2561 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]