งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไคร้ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไคร้ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไคร้ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 11.00 น.-12.00 น.
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไคร้ ห้องประชุมใหญ่ 12 ก.ย. 2561 11.00 น. - 12.00 น.
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไคร้ ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
-
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองไคร้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองไคร้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]