งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง ภาษาไทย 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00น.
-
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00น.
-
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (4 ชั้น) ชั้น 4 ห้อง สุขะ ห้องอังกฤษ เป็นห้องแต่งตัว 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง ภาษาจีน 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 12 ก.ย. 2561 09.00 น. - 12.00 น.
-
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ อาคารกาญจนราชย์ ชั้น 2 ห้อง เด็กพิเศษ 12 ก.ย. 2561 13.00-16.00น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]