แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงใหม่ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านหนองไคร้ 55 35 64.81% 14 25.93% 3 5.56% 2 3.7% 54
2 โรงเรียนสันทรายหลวง 63 31 49.21% 19 30.16% 9 14.29% 4 6.35% 63
3 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 50 29 58% 11 22% 6 12% 4 8% 50
4 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย 54 24 48% 15 30% 7 14% 4 8% 50
5 โรงเรียนบ้านริมใต้ 32 24 77.42% 3 9.68% 2 6.45% 2 6.45% 31
6 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง 45 21 50% 11 26.19% 6 14.29% 4 9.52% 42
7 โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด 48 20 41.67% 19 39.58% 5 10.42% 4 8.33% 48
8 โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 40 20 50% 9 22.5% 5 12.5% 6 15% 40
9 โรงเรียนสบเปิงวิทยา 44 19 43.18% 13 29.55% 9 20.45% 3 6.82% 44
10 โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว 40 19 47.5% 12 30% 6 15% 3 7.5% 40
11 โรงเรียนป่าแป๋วิทยา 32 19 63.33% 6 20% 3 10% 2 6.67% 30
12 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง 30 17 56.67% 6 20% 6 20% 1 3.33% 30
13 โรงเรียนบ้านหนองปิด 36 17 56.67% 4 13.33% 5 16.67% 4 13.33% 30
14 โรงเรียนบ้านหลักปัน 21 16 76.19% 2 9.52% 3 14.29% 0 0% 21
15 โรงเรียนบ้านแม่โต๋ 31 15 48.39% 10 32.26% 6 19.35% 0 0% 31
16 โรงเรียนบ้านศาลา 30 14 48.28% 8 27.59% 4 13.79% 3 10.34% 29
17 โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 18 14 77.78% 1 5.56% 3 16.67% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านร่มหลวง 23 13 56.52% 7 30.43% 3 13.04% 0 0% 23
19 โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า 32 12 40% 10 33.33% 3 10% 5 16.67% 30
20 โรงเรียนบ้านแม่เหียะ 24 11 50% 9 40.91% 2 9.09% 0 0% 22
21 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด 22 11 50% 5 22.73% 2 9.09% 4 18.18% 22
22 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 23 11 47.83% 4 17.39% 6 26.09% 2 8.7% 23
23 โรงเรียนทรายทองราษฎร์อุทิศ 20 11 64.71% 2 11.76% 2 11.76% 2 11.76% 17
24 โรงเรียนบ้านหนองปลามัน 23 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
25 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล 19 10 52.63% 4 21.05% 4 21.05% 1 5.26% 19
26 โรงเรียนบ้านป่าบง 16 10 66.67% 1 6.67% 3 20% 1 6.67% 15
27 โรงเรียนบ้านแม่โจ้ 31 9 30% 12 40% 4 13.33% 5 16.67% 30
28 โรงเรียนวัดยั้งเมิน 25 9 37.5% 7 29.17% 7 29.17% 1 4.17% 24
29 โรงเรียนบ้านแม่ปาคี 20 9 47.37% 5 26.32% 4 21.05% 1 5.26% 19
30 โรงเรียนบ้านแม่สา 18 9 52.94% 5 29.41% 1 5.88% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนบ้านสันกลาง 19 9 50% 4 22.22% 3 16.67% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ 27 8 32% 9 36% 8 32% 0 0% 25
34 โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 23 8 36.36% 7 31.82% 5 22.73% 2 9.09% 22
35 โรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 20 8 40% 3 15% 3 15% 6 30% 20
36 โรงเรียนบ้านผึ้ง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านต้นรุง 12 8 66.67% 0 0% 4 33.33% 0 0% 12
38 โรงเรียน รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 13 8 61.54% 0 0% 3 23.08% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนบ้านป่าลาน 19 7 36.84% 6 31.58% 5 26.32% 1 5.26% 19
40 โรงเรียนชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 13 7 53.85% 6 46.15% 0 0% 0 0% 13
41 โรงเรียนบ้านศรีงาม 12 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
42 โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านโป่งแยงใน 16 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 4 30.77% 13
45 โรงเรียนวัดแม่กะ 13 7 53.85% 1 7.69% 4 30.77% 1 7.69% 13
46 โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ 10 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
47 โรงเรียนบ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 10 7 70% 1 10% 1 10% 1 10% 10
48 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนสหกรณ์ดำริ 17 6 35.29% 6 35.29% 3 17.65% 2 11.76% 17
51 โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านแม่ขะปู 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
54 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร 11 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
55 โรงเรียนบ้านสันคะยอม 25 5 20% 7 28% 9 36% 4 16% 25
56 โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน 16 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 3 20% 15
57 โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
58 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
59 โรงเรียนบ้านป่าตุ้ม 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านปางไม้แดง 13 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
61 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนบ้านบวกเปา 10 5 50% 1 10% 3 30% 1 10% 10
63 โรงเรียนบ้านพระนอน 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านสะลวงนอก 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านแม่ตะละ 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
66 โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 10 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
67 โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา 11 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
68 โรงเรียนบ้านปางไฮ 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านบวกหมื้อ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง 11 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
71 โรงเรียนบ้านปางขุม 9 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านแม่แต 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนต้นกล้า 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
74 โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 16 4 26.67% 1 6.67% 5 33.33% 5 33.33% 15
75 โรงเรียนบ้านแม่แฝก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
76 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านคุณหมอ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านป่าไหน่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนพร้าวบูรพา 19 3 15.79% 8 42.11% 4 21.05% 4 21.05% 19
80 โรงเรียนบ้านสันปง 17 3 17.65% 6 35.29% 5 29.41% 3 17.65% 17
81 โรงเรียนวัดบ้านเหล่า 11 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
82 โรงเรียนบ้านโป่ง 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
83 โรงเรียนวัดปางเติม 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนบ้านปลาดาว 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
85 โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านแม่ย่อย 7 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
87 โรงเรียนบ้านห้วยบง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนประดู่วิทยา 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านกิ่วเสือ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนบ้านแม่แว 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 6 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
94 โรงเรียนวัดบ้านป้อก 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านกาดฮาว 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านปางฮ่าง 6 3 50% 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 6
97 โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด 5 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านป่าก้าง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
99 โรงเรียนวัดห้วยไร่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
101 โรงเรียนบ้านน้ำริน 9 2 25% 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 8
102 โรงเรียนบ้านปง 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
103 โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
104 โรงเรียนเขื่อนผากวิทยา 6 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
105 โรงเรียนบ้านทับเดื่อ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนวัดสันคะยอม 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
107 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดทรายมูล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดสันทรายมูล 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคาร 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
112 โรงเรียนบ้านช้างใน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดท่าข้าม 12 1 9.09% 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 11
116 โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
117 โรงเรียนวัดปางมะกล้วย 7 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
118 โรงเรียนบ้านแม่เลา 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านสันศรี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านปางกว้าง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดหนองออน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนวัดนาเม็ง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านโปง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนเมฆขจรเชียงใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านหนองมะจับ 5 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
129 โรงเรียนบ้านเมืองขอน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนอนุบาลแม่แวน 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านนากู่ 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านท่ามะเกี๋ยง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนบ้านแม่แมม 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านบวกจั่น 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
136 โรงเรียนวัดแม่เลย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านกองแหะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
138 โรงเรียนบ้านผาหมอน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านแม่แสะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]