สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองไคร้ 35 14 3 2 52
2 สันทรายหลวง 31 19 9 4 59
3 สันป่าสักวิทยา 29 11 6 4 46
4 วัดแม่แก้ดน้อย 24 15 7 4 46
5 บ้านริมใต้ 24 3 2 2 29
6 บ้านแม่ปั๋ง 21 11 6 4 38
7 บ้านนาบุญโหล่งขอด 20 19 5 4 44
8 ร่ำเปิงวิทยา 20 9 5 6 34
9 สบเปิงวิทยา 19 13 9 3 41
10 บ้านเจดีย์แม่ครัว 19 12 6 3 37
11 ป่าแป๋วิทยา 19 6 3 2 28
12 บ้านแจ่งกู่เรือง 17 6 6 1 29
13 บ้านหนองปิด 17 4 5 4 26
14 บ้านหลักปัน 16 2 3 0 21
15 บ้านแม่โต๋ 15 10 6 0 31
16 บ้านศาลา 14 8 4 3 26
17 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 14 1 3 0 18
18 บ้านร่มหลวง 13 7 3 0 23
19 บ้านแม่ยางห้า 12 10 3 5 25
20 บ้านแม่เหียะ 11 9 2 0 22
21 บ้านเมืองกื้ด 11 5 2 4 18
22 บ้านทุ่งโป่ง 11 4 6 2 21
23 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 11 2 2 2 15
24 บ้านหนองปลามัน 10 8 3 2 21
25 ชุมชนวัดช่อแล 10 4 4 1 18
26 บ้านป่าบง 10 1 3 1 14
27 บ้านแม่โจ้ 9 12 4 5 25
28 วัดยั้งเมิน 9 7 7 1 23
29 บ้านแม่ปาคี 9 5 4 1 18
30 บ้านแม่สา 9 5 1 2 15
31 บ้านสันกลาง 9 4 3 2 16
32 อนุบาลสานสายใยรัก 9 2 1 1 12
33 บ้านแม่ลานคำ 8 9 8 0 25
34 สันมหาพนวิทยา 8 7 5 2 20
35 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 8 3 3 6 14
36 บ้านผึ้ง 8 1 0 0 9
37 บ้านต้นรุง 8 0 4 0 12
38 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 8 0 3 2 11
39 บ้านป่าลาน 7 6 5 1 18
40 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 7 6 0 0 13
41 บ้านศรีงาม 7 4 0 0 11
42 ประชาสามัคคีวิทยา 7 4 0 0 11
43 บ้านสันพระเนตร 7 3 0 0 10
44 บ้านโป่งแยงใน 7 2 0 4 9
45 วัดแม่กะ 7 1 4 1 12
46 บ้านแม่ไคร้ 7 1 2 0 10
47 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 7 1 1 1 9
48 สวนองุ่นเชียงใหม่ 7 1 0 0 8
49 บ้านดอนแก้ว 7 0 0 0 7
50 สหกรณ์ดำริ 6 6 3 2 15
51 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 6 5 1 1 12
52 ชุมชนบ้านโป่ง 6 3 0 1 9
53 บ้านแม่ขะปู 6 2 2 0 10
54 บ้านเป้าวิทยาคาร 6 2 1 2 9
55 บ้านสันคะยอม 5 7 9 4 21
56 บ้านแม่ตะมาน 5 5 2 3 12
57 บ้านบ่อแก้ว 5 4 1 3 10
58 บ้านหัวฝาย 5 3 3 0 11
59 บ้านป่าตุ้ม 5 3 1 0 9
60 บ้านปางไม้แดง 5 2 2 1 9
61 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 5 2 1 0 8
62 บ้านบวกเปา 5 1 3 1 9
63 บ้านพระนอน 5 1 0 0 6
64 บ้านสะลวงนอก 5 1 0 0 6
65 บ้านแม่ตะละ 4 5 2 0 11
66 บ้านท่าเกวียน 4 4 1 0 9
67 ป่าจี้วังแดงวิทยา 4 3 1 3 8
68 บ้านปางไฮ 4 3 1 0 8
69 บ้านบวกหมื้อ 4 3 0 0 7
70 บ้านห้วยเกี๋ยง 4 2 4 1 10
71 บ้านปางขุม 4 2 1 0 7
72 บ้านแม่แต 4 2 0 1 6
73 ต้นกล้า 4 2 0 0 6
74 วัดงิ้วเฒ่า 4 1 5 5 10
75 บ้านแม่แฝก 4 1 2 0 7
76 เทศบาลตำบลสันมหาพน 4 1 0 0 5
77 บ้านคุณหมอ 4 0 1 0 5
78 บ้านป่าไหน่ 4 0 0 0 4
79 พร้าวบูรพา 3 8 4 4 15
80 บ้านสันปง 3 6 5 3 14
81 วัดบ้านเหล่า 3 4 3 1 10
82 บ้านโป่ง 3 4 1 1 8
83 วัดปางเติม 3 4 0 1 7
84 บ้านปลาดาว 3 3 2 0 8
85 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 3 3 1 0 7
86 บ้านแม่ย่อย 3 3 0 1 6
87 บ้านห้วยบง 3 3 0 0 6
88 ประดู่วิทยา 3 3 0 0 6
89 วัดทุ่งหลวง 3 2 0 0 5
90 บ้านกิ่วเสือ 3 2 0 0 5
91 บ้านแม่แว 3 1 2 0 6
92 บ้านต้นผึ้ง 3 1 1 0 5
93 บ้านป่าติ้ว 3 1 0 2 4
94 วัดบ้านป้อก 3 1 0 1 4
95 บ้านกาดฮาว 3 0 3 0 6
96 บ้านปางฮ่าง 3 0 2 1 5
97 บ้านปางห้วยตาด 3 0 1 0 4
98 บ้านป่าก้าง 3 0 0 0 3
99 วัดห้วยไร่ 3 0 0 0 3
100 บ้านศรีบุญเรือง 2 3 4 0 9
101 บ้านน้ำริน 2 2 3 1 7
102 บ้านปง 2 2 3 0 7
103 บ้านขุนแจ๋ 2 2 2 1 6
104 เขื่อนผากวิทยา 2 2 0 2 4
105 บ้านทับเดื่อ 2 2 0 1 4
106 วัดสันคะยอม 2 1 1 0 4
107 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 2 1 0 0 3
108 วัดทรายมูล 2 1 0 0 3
109 บ้านหลวง 2 1 0 0 3
110 วัดสันทรายมูล 2 0 1 0 3
111 สันป่ายางวิทยาคาร 2 0 0 1 2
112 บ้านช้างใน 2 0 0 0 2
113 บ้านห้วยน้ำจาง 2 0 0 0 2
114 บ้านเมืองก๊ะ 2 0 0 0 2
115 วัดท่าข้าม 1 5 2 3 8
116 มูลนิธิมหาราช 5 1 4 0 0 5
117 วัดปางมะกล้วย 1 2 3 1 6
118 บ้านแม่เลา 1 2 1 0 4
119 บ้านสันศรี 1 2 0 0 3
120 บ้านปางกว้าง 1 1 1 0 3
121 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 1 1 0 3
122 วัดหนองออน 1 1 1 0 3
123 วัดนาเม็ง 1 1 0 1 2
124 ชุมชนบ้านดง 1 1 0 0 2
125 บ้านโปง 1 0 0 0 1
126 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
127 บ้านป่าเหมือด 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองมะจับ 0 3 2 0 5
129 บ้านเมืองขอน 0 2 0 0 2
130 อนุบาลจิตโรภาส 0 2 0 0 2
131 อนุบาลแม่แวน 0 2 0 0 2
132 บ้านนากู่ 0 1 3 0 4
133 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 1 1 2
134 บ้านแม่แมม 0 1 1 1 2
135 บ้านบวกจั่น 0 1 1 0 2
136 วัดแม่เลย 0 1 1 0 2
137 บ้านกองแหะ 0 1 0 1 1
138 บ้านผาหมอน 0 1 0 0 1
139 บ้านแม่แสะ 0 1 0 0 1
140 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 1 0 1
141 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 1 0
รวม 874 476 276 150 1,626