สรุปเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองไคร้ 29 13 2 2 44
2 สันทรายหลวง 28 19 9 4 56
3 สันป่าสักวิทยา 24 10 6 4 40
4 บ้านริมใต้ 21 3 2 1 26
5 วัดแม่แก้ดน้อย 20 12 5 4 37
6 ร่ำเปิงวิทยา 20 9 5 6 34
7 สบเปิงวิทยา 19 13 9 3 41
8 บ้านแม่ปั๋ง 19 11 5 4 35
9 ป่าแป๋วิทยา 18 6 3 2 27
10 บ้านเจดีย์แม่ครัว 17 9 6 3 32
11 บ้านหนองปิด 17 4 5 4 26
12 บ้านนาบุญโหล่งขอด 16 18 5 4 39
13 บ้านแม่โต๋ 15 8 6 0 29
14 บ้านแจ่งกู่เรือง 15 6 6 1 27
15 บ้านศาลา 14 8 4 3 26
16 บ้านร่มหลวง 12 7 3 0 22
17 บ้านหลักปัน 12 2 3 0 17
18 บ้านแม่ยางห้า 11 10 3 5 24
19 บ้านเมืองกื้ด 11 5 2 4 18
20 บ้านหนองปลามัน 10 8 3 2 21
21 ชุมชนวัดช่อแล 10 4 4 1 18
22 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 10 2 2 2 14
23 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 10 1 3 0 14
24 บ้านแม่โจ้ 9 12 4 5 25
25 บ้านแม่เหียะ 9 8 2 0 19
26 วัดยั้งเมิน 9 6 6 1 21
27 อนุบาลสานสายใยรัก 9 2 1 1 12
28 บ้านแม่ลานคำ 8 8 7 0 23
29 บ้านทุ่งโป่ง 8 4 6 2 18
30 บ้านแม่ปาคี 8 4 4 1 16
31 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 8 3 3 6 14
32 สันมหาพนวิทยา 7 7 5 2 19
33 บ้านป่าลาน 7 6 4 1 17
34 บ้านแม่สา 7 4 1 2 12
35 ประชาสามัคคีวิทยา 7 4 0 0 11
36 บ้านสันกลาง 7 3 3 2 13
37 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 7 2 0 0 9
38 บ้านป่าบง 7 1 3 1 11
39 บ้านแม่ไคร้ 7 1 2 0 10
40 บ้านโป่งแยงใน 7 1 0 4 8
41 สวนองุ่นเชียงใหม่ 7 1 0 0 8
42 บ้านผึ้ง 7 1 0 0 8
43 บ้านต้นรุง 7 0 4 0 11
44 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 7 0 3 2 10
45 สหกรณ์ดำริ 6 6 3 2 15
46 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 6 5 1 1 12
47 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 6 1 1 1 8
48 บ้านสันคะยอม 5 6 9 4 20
49 บ้านหัวฝาย 5 3 3 0 11
50 บ้านบ่อแก้ว 5 3 1 3 9
51 บ้านแม่ขะปู 5 2 2 0 9
52 บ้านเป้าวิทยาคาร 5 2 1 2 8
53 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 5 2 1 0 8
54 ชุมชนบ้านโป่ง 5 2 0 1 7
55 วัดแม่กะ 5 1 4 1 10
56 บ้านพระนอน 5 1 0 0 6
57 บ้านสะลวงนอก 5 0 0 0 5
58 บ้านแม่ตะมาน 4 5 2 3 11
59 บ้านแม่ตะละ 4 5 1 0 10
60 บ้านศรีงาม 4 4 0 0 8
61 ป่าจี้วังแดงวิทยา 4 3 1 3 8
62 บ้านป่าตุ้ม 4 3 1 0 8
63 บ้านปางไฮ 4 3 1 0 8
64 บ้านสันพระเนตร 4 3 0 0 7
65 บ้านห้วยเกี๋ยง 4 2 3 1 9
66 บ้านปางไม้แดง 4 2 2 1 8
67 บ้านปางขุม 4 2 1 0 7
68 บ้านแม่แต 4 2 0 1 6
69 ต้นกล้า 4 2 0 0 6
70 วัดงิ้วเฒ่า 4 1 5 5 10
71 บ้านบวกเปา 4 1 3 1 8
72 เทศบาลตำบลสันมหาพน 4 1 0 0 5
73 บ้านคุณหมอ 4 0 1 0 5
74 บ้านดอนแก้ว 4 0 0 0 4
75 บ้านป่าไหน่ 4 0 0 0 4
76 พร้าวบูรพา 3 8 4 4 15
77 บ้านสันปง 3 6 5 3 14
78 วัดบ้านเหล่า 3 4 3 1 10
79 บ้านโป่ง 3 4 1 1 8
80 วัดปางเติม 3 4 0 1 7
81 บ้านปลาดาว 3 3 2 0 8
82 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 3 3 1 0 7
83 บ้านแม่ย่อย 3 3 0 1 6
84 บ้านห้วยบง 3 3 0 0 6
85 ประดู่วิทยา 3 3 0 0 6
86 วัดทุ่งหลวง 3 2 0 0 5
87 บ้านกิ่วเสือ 3 2 0 0 5
88 บ้านแม่แว 3 1 2 0 6
89 บ้านต้นผึ้ง 3 1 1 0 5
90 บ้านป่าติ้ว 3 1 0 2 4
91 วัดบ้านป้อก 3 1 0 1 4
92 บ้านปางฮ่าง 3 0 2 1 5
93 บ้านปางห้วยตาด 3 0 1 0 4
94 บ้านป่าก้าง 3 0 0 0 3
95 วัดห้วยไร่ 3 0 0 0 3
96 บ้านศรีบุญเรือง 2 3 4 0 9
97 บ้านปง 2 2 3 0 7
98 บ้านน้ำริน 2 2 2 1 6
99 บ้านขุนแจ๋ 2 2 2 1 6
100 เขื่อนผากวิทยา 2 2 0 2 4
101 บ้านทับเดื่อ 2 2 0 1 4
102 บ้านท่าเกวียน 2 2 0 0 4
103 วัดสันคะยอม 2 1 1 0 4
104 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 2 1 0 0 3
105 วัดทรายมูล 2 1 0 0 3
106 บ้านหลวง 2 1 0 0 3
107 วัดสันทรายมูล 2 0 1 0 3
108 บ้านช้างใน 2 0 0 0 2
109 บ้านห้วยน้ำจาง 2 0 0 0 2
110 สันป่ายางวิทยาคาร 2 0 0 0 2
111 บ้านเมืองก๊ะ 2 0 0 0 2
112 วัดท่าข้าม 1 4 2 3 7
113 มูลนิธิมหาราช 5 1 4 0 0 5
114 บ้านบวกหมื้อ 1 3 0 0 4
115 บ้านแม่เลา 1 2 1 0 4
116 บ้านสันศรี 1 2 0 0 3
117 บ้านปางกว้าง 1 1 1 0 3
118 บ้านแม่แฝก 1 1 1 0 3
119 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 1 1 1 0 3
120 วัดหนองออน 1 1 1 0 3
121 วัดนาเม็ง 1 1 0 1 2
122 ชุมชนบ้านดง 1 1 0 0 2
123 บ้านกาดฮาว 1 0 3 0 4
124 บ้านโปง 1 0 0 0 1
125 เมฆขจรเชียงใหม่ 1 0 0 0 1
126 บ้านป่าเหมือด 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองมะจับ 0 3 2 0 5
128 วัดปางมะกล้วย 0 2 3 1 5
129 บ้านเมืองขอน 0 2 0 0 2
130 อนุบาลจิตโรภาส 0 2 0 0 2
131 อนุบาลแม่แวน 0 2 0 0 2
132 บ้านนากู่ 0 1 3 0 4
133 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 1 1 1 2
134 บ้านแม่แมม 0 1 1 1 2
135 บ้านบวกจั่น 0 1 1 0 2
136 วัดแม่เลย 0 1 1 0 2
137 บ้านกองแหะ 0 1 0 1 1
138 บ้านผาหมอน 0 1 0 0 1
139 บ้านแม่แสะ 0 1 0 0 1
140 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 1 0 1
141 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 1 0
รวม 784 447 264 148 1,643