สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองไคร้ 16 5 6 27 29 13 2 2 44
2 สันทรายหลวง 10 9 7 26 28 19 9 4 56
3 วัดแม่แก้ดน้อย 10 7 2 19 20 12 5 4 37
4 บ้านริมใต้ 9 4 2 15 21 3 2 1 26
5 สันป่าสักวิทยา 8 5 6 19 24 10 6 4 40
6 ร่ำเปิงวิทยา 7 2 7 16 20 9 5 6 34
7 สบเปิงวิทยา 6 2 2 10 19 13 9 3 41
8 บ้านแจ่งกู่เรือง 5 6 1 12 15 6 6 1 27
9 ชุมชนวัดช่อแล 5 4 0 9 10 4 4 1 18
10 ป่าแป๋วิทยา 5 2 6 13 18 6 3 2 27
11 บ้านเจดีย์แม่ครัว 4 7 3 14 17 9 6 3 32
12 บ้านแม่โต๋ 4 7 3 14 15 8 6 0 29
13 บ้านศาลา 4 4 2 10 14 8 4 3 26
14 บ้านแม่ปั๋ง 4 3 1 8 19 11 5 4 35
15 บ้านนาบุญโหล่งขอด 4 2 7 13 16 18 5 4 39
16 บ้านหลักปัน 4 1 2 7 12 2 3 0 17
17 บ้านทุ่งโป่ง 3 1 2 6 8 4 6 2 18
18 บ้านหนองปลามัน 3 0 2 5 10 8 3 2 21
19 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 3 0 2 5 6 1 1 1 8
20 สวนองุ่นเชียงใหม่ 2 4 1 7 7 1 0 0 8
21 บ้านปางขุม 2 3 0 5 4 2 1 0 7
22 บ้านแม่โจ้ 2 2 3 7 9 12 4 5 25
23 บ้านป่าตุ้ม 2 2 0 4 4 3 1 0 8
24 บ้านหนองปิด 2 1 4 7 17 4 5 4 26
25 บ้านป่าลาน 2 1 2 5 7 6 4 1 17
26 บ้านต้นรุง 2 1 1 4 7 0 4 0 11
27 วัดแม่กะ 2 1 1 4 5 1 4 1 10
28 บ้านบวกเปา 2 1 1 4 4 1 3 1 8
29 วัดงิ้วเฒ่า 2 1 0 3 4 1 5 5 10
30 บ้านป่าติ้ว 2 1 0 3 3 1 0 2 4
31 บ้านเมืองกื้ด 2 0 3 5 11 5 2 4 18
32 ต้นกล้า 2 0 2 4 4 2 0 0 6
33 ป่าจี้วังแดงวิทยา 2 0 1 3 4 3 1 3 8
34 บ้านดอนแก้ว 2 0 1 3 4 0 0 0 4
35 พร้าวบูรพา 2 0 1 3 3 8 4 4 15
36 บ้านห้วยบง 2 0 1 3 3 3 0 0 6
37 บ้านหัวฝาย 2 0 0 2 5 3 3 0 11
38 อนุบาลสานสายใยรัก 1 5 1 7 9 2 1 1 12
39 วัดยั้งเมิน 1 4 0 5 9 6 6 1 21
40 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1 3 1 5 8 3 3 6 14
41 บ้านแม่ยางห้า 1 2 4 7 11 10 3 5 24
42 บ้านสันกลาง 1 2 2 5 7 3 3 2 13
43 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 1 2 1 4 10 1 3 0 14
44 บ้านแม่เหียะ 1 2 1 4 9 8 2 0 19
45 บ้านแม่สา 1 2 1 4 7 4 1 2 12
46 บ้านพระนอน 1 2 1 4 5 1 0 0 6
47 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1 2 0 3 7 2 0 0 9
48 บ้านสะลวงนอก 1 2 0 3 5 0 0 0 5
49 วัดทุ่งหลวง 1 2 0 3 3 2 0 0 5
50 บ้านแม่ปาคี 1 1 3 5 8 4 4 1 16
51 บ้านป่าบง 1 1 3 5 7 1 3 1 11
52 บ้านแม่ขะปู 1 1 1 3 5 2 2 0 9
53 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 1 1 1 3 5 2 1 0 8
54 บ้านต้นผึ้ง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
55 สันมหาพนวิทยา 1 1 0 2 7 7 5 2 19
56 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1 1 0 2 6 5 1 1 12
57 บ้านแม่ตะละ 1 1 0 2 4 5 1 0 10
58 บ้านสันพระเนตร 1 1 0 2 4 3 0 0 7
59 เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
60 วัดปางเติม 1 1 0 2 3 4 0 1 7
61 บ้านปางห้วยตาด 1 1 0 2 3 0 1 0 4
62 บ้านป่าก้าง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
63 บ้านโป่งแยงใน 1 0 3 4 7 1 0 4 8
64 บ้านโป่ง 1 0 3 4 3 4 1 1 8
65 ชุมชนบ้านโป่ง 1 0 1 2 5 2 0 1 7
66 บ้านสันปง 1 0 1 2 3 6 5 3 14
67 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 0 1 2 3 3 1 0 7
68 บ้านท่าเกวียน 1 0 1 2 2 2 0 0 4
69 บ้านปางไฮ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
70 บ้านปางฮ่าง 1 0 0 1 3 0 2 1 5
71 วัดสันคะยอม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
72 มูลนิธิมหาราช 5 1 0 0 1 1 4 0 0 5
73 บ้านบวกหมื้อ 1 0 0 1 1 3 0 0 4
74 บ้านแม่เลา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
75 บ้านปางกว้าง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
76 บ้านแม่แฝก 1 0 0 1 1 1 1 0 3
77 บ้านโปง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านปางไม้แดง 0 3 0 3 4 2 2 1 8
79 บ้านแม่ลานคำ 0 2 2 4 8 8 7 0 23
80 วัดบ้านเหล่า 0 2 2 4 3 4 3 1 10
81 บ้านแม่ไคร้ 0 2 1 3 7 1 2 0 10
82 บ้านผึ้ง 0 2 1 3 7 1 0 0 8
83 บ้านบ่อแก้ว 0 2 1 3 5 3 1 3 9
84 บ้านคุณหมอ 0 2 1 3 4 0 1 0 5
85 บ้านน้ำริน 0 2 0 2 2 2 2 1 6
86 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
87 วัดทรายมูล 0 2 0 2 2 1 0 0 3
88 บ้านเป้าวิทยาคาร 0 1 3 4 5 2 1 2 8
89 บ้านร่มหลวง 0 1 2 3 12 7 3 0 22
90 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 1 2 3 4 2 3 1 9
91 บ้านปลาดาว 0 1 2 3 3 3 2 0 8
92 ประดู่วิทยา 0 1 2 3 3 3 0 0 6
93 บ้านศรีงาม 0 1 1 2 4 4 0 0 8
94 บ้านป่าไหน่ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
95 บ้านแม่ย่อย 0 1 1 2 3 3 0 1 6
96 บ้านแม่ตะมาน 0 1 0 1 4 5 2 3 11
97 บ้านแม่แต 0 1 0 1 4 2 0 1 6
98 บ้านแม่แว 0 1 0 1 3 1 2 0 6
99 บ้านขุนแจ๋ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
100 บ้านกาดฮาว 0 1 0 1 1 0 3 0 4
101 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 0 0 3 3 10 2 2 2 14
103 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 2 2 2 3 4 0 9
104 บ้านสันคะยอม 0 0 1 1 5 6 9 4 20
105 บ้านกิ่วเสือ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
106 วัดบ้านป้อก 0 0 1 1 3 1 0 1 4
107 วัดห้วยไร่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
108 บ้านปง 0 0 1 1 2 2 3 0 7
109 เขื่อนผากวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 2 4
110 บ้านช้างใน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
113 วัดท่าข้าม 0 0 1 1 1 4 2 3 7
114 บ้านสันศรี 0 0 1 1 1 2 0 0 3
115 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
116 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 7 4 0 0 11
117 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 0 0 0 0 7 0 3 2 10
118 สหกรณ์ดำริ 0 0 0 0 6 6 3 2 15
119 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
120 บ้านหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
121 วัดสันทรายมูล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
122 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
123 วัดหนองออน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
125 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านป่าเหมือด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
127 บ้านหนองมะจับ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
128 วัดปางมะกล้วย 0 0 0 0 0 2 3 1 5
129 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 อนุบาลจิตโรภาส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 อนุบาลแม่แวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 บ้านนากู่ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
133 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
134 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
135 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 วัดแม่เลย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 บ้านกองแหะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
138 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 190 167 155 512 784 447 264 148 1,495