สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองไคร้ 17 9 7 33 35 14 3 2 52
2 วัดแม่แก้ดน้อย 12 9 4 25 24 15 7 4 46
3 สันทรายหลวง 11 10 7 28 31 19 9 4 59
4 สันป่าสักวิทยา 10 6 7 23 29 11 6 4 46
5 บ้านริมใต้ 9 5 2 16 24 3 2 2 29
6 บ้านหลักปัน 8 1 2 11 16 2 3 0 21
7 บ้านนาบุญโหล่งขอด 7 4 7 18 20 19 5 4 44
8 ร่ำเปิงวิทยา 7 2 7 16 20 9 5 6 34
9 บ้านเจดีย์แม่ครัว 6 8 5 19 19 12 6 3 37
10 บ้านแจ่งกู่เรือง 6 6 1 13 17 6 6 1 29
11 ป่าแป๋วิทยา 6 2 6 14 19 6 3 2 28
12 สบเปิงวิทยา 6 2 2 10 19 13 9 3 41
13 บ้านแม่ปั๋ง 5 4 1 10 21 11 6 4 38
14 ชุมชนวัดช่อแล 5 4 0 9 10 4 4 1 18
15 บ้านแม่โต๋ 4 7 4 15 15 10 6 0 31
16 บ้านศาลา 4 4 2 10 14 8 4 3 26
17 บ้านทุ่งโป่ง 4 2 2 8 11 4 6 2 21
18 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 4 0 2 6 7 1 1 1 9
19 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 3 4 1 8 14 1 3 0 18
20 บ้านสันพระเนตร 3 2 0 5 7 3 0 0 10
21 บ้านดอนแก้ว 3 1 1 5 7 0 0 0 7
22 บ้านหนองปลามัน 3 0 2 5 10 8 3 2 21
23 บ้านแม่แฝก 3 0 0 3 4 1 2 0 7
24 บ้านแม่เหียะ 2 4 1 7 11 9 2 0 22
25 สวนองุ่นเชียงใหม่ 2 4 1 7 7 1 0 0 8
26 บ้านป่าตุ้ม 2 3 0 5 5 3 1 0 9
27 บ้านปางขุม 2 3 0 5 4 2 1 0 7
28 บ้านแม่โจ้ 2 2 3 7 9 12 4 5 25
29 บ้านหนองปิด 2 1 4 7 17 4 5 4 26
30 บ้านต้นรุง 2 1 2 5 8 0 4 0 12
31 บ้านป่าลาน 2 1 2 5 7 6 5 1 18
32 บ้านศรีงาม 2 1 1 4 7 4 0 0 11
33 วัดแม่กะ 2 1 1 4 7 1 4 1 12
34 บ้านบวกเปา 2 1 1 4 5 1 3 1 9
35 สันมหาพนวิทยา 2 1 0 3 8 7 5 2 20
36 วัดงิ้วเฒ่า 2 1 0 3 4 1 5 5 10
37 บ้านป่าติ้ว 2 1 0 3 3 1 0 2 4
38 บ้านเมืองกื้ด 2 0 3 5 11 5 2 4 18
39 ต้นกล้า 2 0 2 4 4 2 0 0 6
40 ป่าจี้วังแดงวิทยา 2 0 1 3 4 3 1 3 8
41 พร้าวบูรพา 2 0 1 3 3 8 4 4 15
42 บ้านห้วยบง 2 0 1 3 3 3 0 0 6
43 บ้านหัวฝาย 2 0 0 2 5 3 3 0 11
44 อนุบาลสานสายใยรัก 1 5 1 7 9 2 1 1 12
45 วัดยั้งเมิน 1 4 1 6 9 7 7 1 23
46 บ้านแม่สา 1 4 1 6 9 5 1 2 15
47 บ้านแม่ยางห้า 1 3 4 8 12 10 3 5 25
48 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1 3 1 5 8 3 3 6 14
49 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1 3 0 4 7 6 0 0 13
50 บ้านป่าบง 1 2 3 6 10 1 3 1 14
51 บ้านสันกลาง 1 2 3 6 9 4 3 2 16
52 บ้านผึ้ง 1 2 1 4 8 1 0 0 9
53 บ้านพระนอน 1 2 1 4 5 1 0 0 6
54 บ้านสะลวงนอก 1 2 0 3 5 1 0 0 6
55 วัดทุ่งหลวง 1 2 0 3 3 2 0 0 5
56 บ้านแม่ปาคี 1 1 4 6 9 5 4 1 18
57 บ้านเป้าวิทยาคาร 1 1 3 5 6 2 1 2 9
58 บ้านท่าเกวียน 1 1 3 5 4 4 1 0 9
59 บ้านร่มหลวง 1 1 2 4 13 7 3 0 23
60 บ้านแม่ขะปู 1 1 2 4 6 2 2 0 10
61 บ้านบวกหมื้อ 1 1 2 4 4 3 0 0 7
62 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 1 1 1 3 5 2 1 0 8
63 บ้านต้นผึ้ง 1 1 1 3 3 1 1 0 5
64 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1 1 0 2 6 5 1 1 12
65 บ้านแม่ตะมาน 1 1 0 2 5 5 2 3 12
66 บ้านแม่ตะละ 1 1 0 2 4 5 2 0 11
67 เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 1 0 2 4 1 0 0 5
68 วัดปางเติม 1 1 0 2 3 4 0 1 7
69 บ้านปางห้วยตาด 1 1 0 2 3 0 1 0 4
70 บ้านป่าก้าง 1 1 0 2 3 0 0 0 3
71 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 1 0 3 4 11 2 2 2 15
72 บ้านโป่งแยงใน 1 0 3 4 7 2 0 4 9
73 บ้านโป่ง 1 0 3 4 3 4 1 1 8
74 ชุมชนบ้านโป่ง 1 0 1 2 6 3 0 1 9
75 บ้านสันปง 1 0 1 2 3 6 5 3 14
76 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 0 1 2 3 3 1 0 7
77 บ้านปางไฮ 1 0 0 1 4 3 1 0 8
78 บ้านปางฮ่าง 1 0 0 1 3 0 2 1 5
79 วัดสันคะยอม 1 0 0 1 2 1 1 0 4
80 มูลนิธิมหาราช 5 1 0 0 1 1 4 0 0 5
81 วัดปางมะกล้วย 1 0 0 1 1 2 3 1 6
82 บ้านแม่เลา 1 0 0 1 1 2 1 0 4
83 บ้านปางกว้าง 1 0 0 1 1 1 1 0 3
84 บ้านโปง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านปางไม้แดง 0 3 0 3 5 2 2 1 9
86 บ้านแม่ลานคำ 0 2 2 4 8 9 8 0 25
87 วัดบ้านเหล่า 0 2 2 4 3 4 3 1 10
88 บ้านแม่ไคร้ 0 2 1 3 7 1 2 0 10
89 บ้านบ่อแก้ว 0 2 1 3 5 4 1 3 10
90 บ้านคุณหมอ 0 2 1 3 4 0 1 0 5
91 บ้านน้ำริน 0 2 1 3 2 2 3 1 7
92 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 0 2 0 2 2 1 0 0 3
93 วัดทรายมูล 0 2 0 2 2 1 0 0 3
94 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 1 2 3 4 2 4 1 10
95 บ้านปลาดาว 0 1 2 3 3 3 2 0 8
96 ประดู่วิทยา 0 1 2 3 3 3 0 0 6
97 บ้านกาดฮาว 0 1 2 3 3 0 3 0 6
98 บ้านสันคะยอม 0 1 1 2 5 7 9 4 21
99 บ้านป่าไหน่ 0 1 1 2 4 0 0 0 4
100 บ้านแม่ย่อย 0 1 1 2 3 3 0 1 6
101 บ้านแม่แต 0 1 0 1 4 2 0 1 6
102 บ้านแม่แว 0 1 0 1 3 1 2 0 6
103 บ้านขุนแจ๋ 0 1 0 1 2 2 2 1 6
104 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 2 2 2 3 4 0 9
106 วัดท่าข้าม 0 0 2 2 1 5 2 3 8
107 บ้านกิ่วเสือ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
108 วัดบ้านป้อก 0 0 1 1 3 1 0 1 4
109 วัดห้วยไร่ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
110 บ้านปง 0 0 1 1 2 2 3 0 7
111 เขื่อนผากวิทยา 0 0 1 1 2 2 0 2 4
112 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 1 1 2 0 0 1 2
113 บ้านช้างใน 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านสันศรี 0 0 1 1 1 2 0 0 3
116 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 1 1 1 1 1 0 3
117 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 0 0 0 0 8 0 3 2 11
118 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 7 4 0 0 11
119 สหกรณ์ดำริ 0 0 0 0 6 6 3 2 15
120 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0 2 2 0 1 4
121 บ้านหลวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 วัดสันทรายมูล 0 0 0 0 2 0 1 0 3
123 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
124 วัดหนองออน 0 0 0 0 1 1 1 0 3
125 วัดนาเม็ง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
126 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านป่าเหมือด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
128 บ้านหนองมะจับ 0 0 0 0 0 3 2 0 5
129 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
130 อนุบาลจิตโรภาส 0 0 0 0 0 2 0 0 2
131 อนุบาลแม่แวน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
132 บ้านนากู่ 0 0 0 0 0 1 3 0 4
133 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
134 บ้านแม่แมม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
135 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0 0 1 1 0 2
136 วัดแม่เลย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
137 บ้านกองแหะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
138 บ้านผาหมอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
140 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 227 196 175 598 874 476 276 150 1,626