สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. เชียงใหม่ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 บ้านหนองไคร้ 17 9 7 33
2 วัดแม่แก้ดน้อย 12 9 4 25
3 สันทรายหลวง 11 10 7 28
4 สันป่าสักวิทยา 10 6 7 23
5 บ้านริมใต้ 9 5 2 16
6 บ้านหลักปัน 8 1 2 11
7 บ้านนาบุญโหล่งขอด 7 4 7 18
8 ร่ำเปิงวิทยา 7 2 7 16
9 บ้านเจดีย์แม่ครัว 6 8 5 19
10 บ้านแจ่งกู่เรือง 6 6 1 13
11 ป่าแป๋วิทยา 6 2 6 14
12 สบเปิงวิทยา 6 2 2 10
13 บ้านแม่ปั๋ง 5 4 1 10
14 ชุมชนวัดช่อแล 5 4 0 9
15 บ้านแม่โต๋ 4 7 4 15
16 บ้านศาลา 4 4 2 10
17 บ้านทุ่งโป่ง 4 2 2 8
18 บ้านหนองหาร (ทิพวันอุทิศ) 4 0 2 6
19 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 3 4 1 8
20 บ้านสันพระเนตร 3 2 0 5
21 บ้านดอนแก้ว 3 1 1 5
22 บ้านหนองปลามัน 3 0 2 5
23 บ้านแม่แฝก 3 0 0 3
24 บ้านแม่เหียะ 2 4 1 7
25 สวนองุ่นเชียงใหม่ 2 4 1 7
26 บ้านป่าตุ้ม 2 3 0 5
27 บ้านปางขุม 2 3 0 5
28 บ้านแม่โจ้ 2 2 3 7
29 บ้านหนองปิด 2 1 4 7
30 บ้านต้นรุง 2 1 2 5
31 บ้านป่าลาน 2 1 2 5
32 บ้านศรีงาม 2 1 1 4
33 วัดแม่กะ 2 1 1 4
34 บ้านบวกเปา 2 1 1 4
35 สันมหาพนวิทยา 2 1 0 3
36 วัดงิ้วเฒ่า 2 1 0 3
37 บ้านป่าติ้ว 2 1 0 3
38 บ้านเมืองกื้ด 2 0 3 5
39 ต้นกล้า 2 0 2 4
40 ป่าจี้วังแดงวิทยา 2 0 1 3
41 พร้าวบูรพา 2 0 1 3
42 บ้านห้วยบง 2 0 1 3
43 บ้านหัวฝาย 2 0 0 2
44 อนุบาลสานสายใยรัก 1 5 1 7
45 วัดยั้งเมิน 1 4 1 6
46 บ้านแม่สา 1 4 1 6
47 บ้านแม่ยางห้า 1 3 4 8
48 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ 1 3 1 5
49 ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 1 3 0 4
50 บ้านป่าบง 1 2 3 6
51 บ้านสันกลาง 1 2 3 6
52 บ้านผึ้ง 1 2 1 4
53 บ้านพระนอน 1 2 1 4
54 บ้านสะลวงนอก 1 2 0 3
55 วัดทุ่งหลวง 1 2 0 3
56 บ้านแม่ปาคี 1 1 4 6
57 บ้านเป้าวิทยาคาร 1 1 3 5
58 บ้านท่าเกวียน 1 1 3 5
59 บ้านร่มหลวง 1 1 2 4
60 บ้านแม่ขะปู 1 1 2 4
61 บ้านบวกหมื้อ 1 1 2 4
62 ธีระวัธน์บำเพ็ญ 1 1 1 3
63 บ้านต้นผึ้ง 1 1 1 3
64 วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ 1 1 0 2
65 บ้านแม่ตะมาน 1 1 0 2
66 บ้านแม่ตะละ 1 1 0 2
67 เทศบาลตำบลสันมหาพน 1 1 0 2
68 วัดปางเติม 1 1 0 2
69 บ้านปางห้วยตาด 1 1 0 2
70 บ้านป่าก้าง 1 1 0 2
71 ทรายทองราษฎร์อุทิศ 1 0 3 4
72 บ้านโป่งแยงใน 1 0 3 4
73 บ้านโป่ง 1 0 3 4
74 ชุมชนบ้านโป่ง 1 0 1 2
75 บ้านสันปง 1 0 1 2
76 เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2 1 0 1 2
77 บ้านปางไฮ 1 0 0 1
78 บ้านปางฮ่าง 1 0 0 1
79 วัดสันคะยอม 1 0 0 1
80 มูลนิธิมหาราช 5 1 0 0 1
81 วัดปางมะกล้วย 1 0 0 1
82 บ้านแม่เลา 1 0 0 1
83 บ้านปางกว้าง 1 0 0 1
84 บ้านโปง 1 0 0 1
85 บ้านปางไม้แดง 0 3 0 3
86 บ้านแม่ลานคำ 0 2 2 4
87 วัดบ้านเหล่า 0 2 2 4
88 บ้านแม่ไคร้ 0 2 1 3
89 บ้านบ่อแก้ว 0 2 1 3
90 บ้านคุณหมอ 0 2 1 3
91 บ้านน้ำริน 0 2 1 3
92 ดอนแก้วเนรมิตปัญญา 0 2 0 2
93 วัดทรายมูล 0 2 0 2
94 บ้านห้วยเกี๋ยง 0 1 2 3
95 บ้านปลาดาว 0 1 2 3
96 ประดู่วิทยา 0 1 2 3
97 บ้านกาดฮาว 0 1 2 3
98 บ้านสันคะยอม 0 1 1 2
99 บ้านป่าไหน่ 0 1 1 2
100 บ้านแม่ย่อย 0 1 1 2
101 บ้านแม่แต 0 1 0 1
102 บ้านแม่แว 0 1 0 1
103 บ้านขุนแจ๋ 0 1 0 1
104 เมฆขจรเชียงใหม่ 0 1 0 1
105 บ้านศรีบุญเรือง 0 0 2 2
106 วัดท่าข้าม 0 0 2 2
107 บ้านกิ่วเสือ 0 0 1 1
108 วัดบ้านป้อก 0 0 1 1
109 วัดห้วยไร่ 0 0 1 1
110 บ้านปง 0 0 1 1
111 เขื่อนผากวิทยา 0 0 1 1
112 สันป่ายางวิทยาคาร 0 0 1 1
113 บ้านช้างใน 0 0 1 1
114 บ้านห้วยน้ำจาง 0 0 1 1
115 บ้านสันศรี 0 0 1 1
116 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 0 0 1 1
117 รัปปาปอร์ต(ตชด.บำรุงที่ ๙๒) 0 0 0 0
118 ประชาสามัคคีวิทยา 0 0 0 0
119 สหกรณ์ดำริ 0 0 0 0
120 บ้านทับเดื่อ 0 0 0 0
121 บ้านหลวง 0 0 0 0
122 วัดสันทรายมูล 0 0 0 0
123 บ้านเมืองก๊ะ 0 0 0 0
124 วัดหนองออน 0 0 0 0
125 วัดนาเม็ง 0 0 0 0
126 ชุมชนบ้านดง 0 0 0 0
127 บ้านป่าเหมือด 0 0 0 0
128 บ้านหนองมะจับ 0 0 0 0
129 บ้านเมืองขอน 0 0 0 0
130 อนุบาลจิตโรภาส 0 0 0 0
131 อนุบาลแม่แวน 0 0 0 0
132 บ้านนากู่ 0 0 0 0
133 บ้านท่ามะเกี๋ยง 0 0 0 0
134 บ้านแม่แมม 0 0 0 0
135 บ้านบวกจั่น 0 0 0 0
136 วัดแม่เลย 0 0 0 0
137 บ้านกองแหะ 0 0 0 0
138 บ้านผาหมอน 0 0 0 0
139 บ้านแม่แสะ 0 0 0 0
140 ชุมชนบ้านแม่สาบ 0 0 0 0
141 บ้านก๋ายน้อย 0 0 0 0
รวม 227 196 175 598

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]