วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4
5 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 5
6 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 6
7 บ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 6
8 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 6
9 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 9
10 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 9
11 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 4
5 บ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 5
6 บ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 5
7 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 5
8 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 8
9 บ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 8
10 บ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 8
11 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 8
12 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 8
13 สันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 60 ทองแดง 8


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 4
5 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 5
6 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 6
7 บ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 6
8 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 8
9 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 8
10 พร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 10
11 บ้านป่าลาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 57 เข้าร่วม 11
12 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 12
13 เขื่อนผากวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 54 เข้าร่วม 13
14 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 14
15 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 52 เข้าร่วม 14


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 091
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 4
5 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 5
6 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 6
7 บ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 7
8 บ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 64 ทองแดง 7
9 วัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 62 ทองแดง 9
10 วัดปางมะกล้วย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 10


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5
6 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 4


การงานอาชีพ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 019
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.30 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.66 ทอง 4
5 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.60 ทอง 5
6 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.33 ทอง 6
7 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.60 ทอง 7


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.60 ทอง 4
5 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.90 ทอง 5
6 เขื่อนผากวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.90 ทอง 6
7 บ้านปางไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 023
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.33 ทอง 4
5 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.67 ทอง 5
6 บ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.33 ทอง 6
7 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84.33 ทอง 7
8 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83.33 ทอง 8
9 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 9
10 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 9
11 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76.67 เงิน 11


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 011
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดท่าข้าม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75.83 เงิน 4
5 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.67 เงิน 5
6 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73.33 เงิน 6
7 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 71.67 เงิน 7
8 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.67 เงิน 8
9 บ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.33 ทองแดง 9
10 บ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68.17 ทองแดง 10


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4
5 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 5
6 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 6
7 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 7
8 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 66 ทองแดง 8
9 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 9


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 7
8 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 7
9 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 51 เข้าร่วม 9


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 025
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 4


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 732
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82.16 ทอง 4
5 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.33 ทอง 5
6 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81.16 ทอง 6
7 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79.50 เงิน 7
8 สหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.33 เงิน 8
9 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78.16 เงิน 9
10 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77.83 เงิน 10
11 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72.50 เงิน 11
12 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70.83 เงิน 12
13 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89.65 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบวกเปา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86.14 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80.66 ทอง 4
5 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74.98 เงิน 5
6 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -
7 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเมืองกื้ด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 4
5 สหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 5


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่โจ้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง 4
6 บ้านขุนแจ๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 6
7 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านแม่ยางห้า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8
9 บ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8
10 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง 8
11 ชุมชนบ้านโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11
12 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11
13 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 11
14 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 14
15 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 14
16 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 16
17 บ้านแม่สา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 17


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 603
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สันมหาพนวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านสะลวงนอก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศรีบุญเรือง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางห้วยตาด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านหลักปัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6
7 บ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง 6
8 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 8
9 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 79 เงิน 9
10 วัดยั้งเมิน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 10


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 4
5 ป่าจี้วังแดงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 61 ทองแดง 5


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 34 เข้าร่วม ชนะเลิศ
2 บ้านสันกลาง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเป้าวิทยาคาร สพป. เชียงใหม่ เขต 2 29 เข้าร่วม 4
5 บ้านหนองปลามัน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 27 เข้าร่วม 5
6 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 27 เข้าร่วม 5
7 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 26 เข้าร่วม 7
8 บ้านแม่ตะมาน สพป. เชียงใหม่ เขต 2 24 เข้าร่วม 8


ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ขะปู สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เขื่อนผากวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 70 เงิน 4
5 บ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 348
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดแม่แก้ดน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งโป่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 4


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่ตะละ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านเหล่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง 4
5 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5
6 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4
5 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 6
7 สหกรณ์ดำริ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 69 ทองแดง 7
8 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 68 ทองแดง 8
9 บ้านแม่แว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 9


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเจดีย์แม่ครัว สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 4
5 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 72 เงิน 5
6 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 65 ทองแดง 6
7 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 58 เข้าร่วม 7
8 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 56 เข้าร่วม 8


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแม่ปั๋ง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ป่าแป๋วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่เหียะ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 77 เงิน 4
5 สันทรายหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 5
6 ชุมชนวัดช่อแล สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 6
7 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7
8 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7
9 บ้านสันปง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7
10 บ้านแม่ลานคำ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7
11 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7
12 พร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7
13 วัดงิ้วเฒ่า สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7
14 สบเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 67 ทองแดง 7


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองไคร้ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางขุม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านแม่ปาคี สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4
5 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 85 ทอง 4
6 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6
7 อนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 80 ทอง 6
8 บ้านสันคะยอม สพป. เชียงใหม่ เขต 2 75 เงิน 8
9 บ้านร่มหลวง สพป. เชียงใหม่ เขต 2 73 เงิน 9


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ณ วัดแม่แก้ดน้อย ,สันทรายหลวง,บ้านแม่โจ้,บ้านห้วยเกี๋ยงและสันทรายวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 12 - 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแม่โต๋ สพป. เชียงใหม่ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสานสายใยรัก สพป. เชียงใหม่ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พร้าวบูรพา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านหนองปิด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 83 ทอง 5
6 บ้านนาบุญโหล่งขอด สพป. เชียงใหม่ เขต 2 78 เงิน 6
7 ร่ำเปิงวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 2 76 เงิน 7